Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Cam boncuk tanıtımı ve çalışma prensiplerinin anlatılması . Pratiğe bağlı olarak cam boncuk alanında çalışma ve üretim mantığının anlaşılması . Camın ergimiş halde nasıl şekilleneceğinin , hangi zorluk ve kolaylıkla karşılaşılacağının anlaşılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Tamer Aslan Öğr.Gör.Seyit Taha Baydar

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thamen & Hudson, (2004),Bryan Sentance, Ceramics- A Worlg Guide To Traditional Techniques, , London 2004. Hamlyn , (1968), Robert S. Charleston, World Ceramics,London-New York. David Whitehouse, Glass:A Pocket Dictionary of Terms Commonly Used to Describe Glass and Glassmaking, (1993), Corning Glass Museum, New York. Keith Cummings,(2009), Çağdaş Cam Sanatı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cam boncuk alanında temel eğitimi içermektedir. Başlangıç seviyesinde verilecek olan eğitimde atölye ve ekipmanlar tanıtılıp, uygulamaya geçilecektir. Uygulamayla birlikte gerçekleştirilmek istenilen boncuklar üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boncuk üretimi hakkında genel bilgi verilmesi. Eski ve yeni üretim tekniklerinin incelenmesi. Araştırma
2 Daha önce yapılmış boncuk örneklerin incelenmesi. Şalomada yuvarlak boncuk yapımının gösterilmesi. İnce cam çubuk hazırlanmasının gösterilmesi. Araştırma
3 Silindir boncuk yapımının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Araştırma
4 Boncuk üzerine dekor uygulamasının gösterilmesi. Yuvarlak ve silindirik boncuk uygulama çalışmaları. Boncuk üzerine dekor uygulama çalışmaları. Araştırma
5 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
6 Kübik ve yassı boncuk üretiminin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
7 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
8 Farklı biçimlerdeki boncuk üretimlerinin gösterilmesi ve uygulama çalışmaları. Araştırma
9 Ara Sınav
10 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
11 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
12 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
13 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma
14 Serbest biçim ve dekorlu boncuk yapımı uygulama çalışmaları Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526635 Ergimiş camın nasıl şekilleneceğini öğrenir
2 1526636 Bireysel ve takım çalışmalarıyla sosyal beceri ve iletişimi artar
3 1526637 Tasarım becerisi ve numune gerçekleştirme aşamalarını öğrenir
4 1526638 Farklı ortam ve disiplinlerde çalışma becerisi kazanır
5 1526639 Cam boncuk temel eğitimini tamamlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek