Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Sanatın görsel olma yetkisini elinden alan ve sanatın tahtına oturan iletişim ve etkileşimin tamamen görsel kılındığı bir çağın içinde olarak ve görselliğin kültür olma sürecini yaşayanlar olarak, sanat eğitiminin bu yeni kapsamının incelenmesi, bu dersin amacını ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görsel Kültür Eğitimi dersi, kültür kavramının sol tarafına yerleştirilen yeni olguların ve içeriklerin niteliğine katkı sunan iletişim teknolojileri, multi medya teknolojileri, medya eğitimi, görsel okuryazarlık eğitimi, tekno kültür eğitimi gibi içerikleri işleme amacındadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
16 Alan Gezisi 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültürün tanımını yapabilmek Araştırma/Okuma
2 Sanatın görselliği hakkında bilgi sahibi olmak Araştırma/Okuma
3 Sanat, kültür bileşkesinde görsel kültürü konumlandırmak Araştırma/Okuma
4 Görsel kültür yönsemeleri hakkında analiz yapabilmek Araştırma/Okuma
5 Çağdaş iletişim teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
6 Çağdaş medya teknolojileri ve görsel kültür Araştırma/Okuma
7 Multi-medya ortamları ve pedagojik gerekçeler Araştırma/Okuma
8 Tekno-kültür ve sanat eğitimi ilişkisi Araştırma/Okuma
9 Ara sınav Araştırma/Okuma
10 Çoklu okuryazarlıklar ve görsel kültür ilişkisi Araştırma/Okuma
11 Çağdaş sanat eğitiminin dönüşümü için kültürel gerekçeler Araştırma / Okuma
12 Yeni kültürel ekolojiler ve görsel kültür Araştırma/Okuma
13 Postmodernist sanat eğitimi ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma
14 Sanat eğitiminde gelecek profilleri ve görsel kültür eğitimi Araştırma/Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526717 Görsel sanatlar ile kültürün görsel yeni potansiyelleri arasındaki arasındaki farklılıkları kavrayabilmek
2 1526718 Kültürü görsel kültür aracılığıyla çözümleyen yeni bakış açıları hakkında bilgi sahibi olabilmek
3 1526719 Görsel kültürün okuryazarlık süreçleri için önemli görebilmek
4 1526720 Çağdaş kültüre ilişkin yönsemelerin muharrik unsurlarını çözümleyebilmek
5 1526721 Görsel kültürel vargılarını kişisel yargılara dönüştürebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek