Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS333 Medya Okuryazarlığı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Medya okuryazarlığı, yeni sanat eğitimi müfredatındaki “okuryazarlık” derslerinden biri olarak, medya yapımlarının özellikle çocuklar ve ergenler üzerindeki olumsuz etkilerini tanımayı, değerlendirmeyi, analiz etmeyi, yorumlamayı ve bazı kararlar vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Doç. Dr. Tarık Yazar, Dr. Öğrt. Üyesi Dr. Engin Güney, Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Önkoşul dersi yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 5. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 6. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Medya okuryazarlığı kursları arasında medya yapımları, arzu yapımları, multimedya ekipmanı, görsel kültür ve medya kültürü, kültürel yapımların görsel metinleri, medya tartışmaları, medya eleştirisi, medya analizleri, medya yorumları gibi içerikler yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya ve iletişim kavramları. Okuma Finder - Loom 0.51.0.mp4
MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ÖNEMİ, İLETİŞİM SÜRECİ, ÖĞELERİ VE İLETİŞİM TÜRLERİ (1).pptx
DERS NOTU.docx
2 Görsel kültür ve medya üretimi. Okuma DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI VE YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI (1).pptx
3 Kültür üretimi olarak medya üretimi. Okuma DÜNYA’DA VE TÜRKİYE'DE MEDYA OKURYAZARLIĞI SÜRECİ (1).pptx
4 Görsel ve yazılı medyanın yeni eğilimleri. Okuma Kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim ilişkisi.pptx
5 Medya ve sanat dernekleri. Okuma MEDYA İŞLEVLERİ, EKONOMİK BOYUTU.pptx
6 Medya yapımcısı olarak sanat eserleri ve sanatçılar. Okuma Televizyon, Türkiye'de televizyon yayıncılığı.pptx
7 Medya estetiği ve tüketici estetiği. Okuma TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ.pptx
8 Görsel metin analizi Okuma AİLE, ÇOCUK VE TELEVİZYON (TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI.pptx
9 Ara Sınav ARA SINAV.pptx
10 Görsel metin analizi ve kod ayrıştırma. Okuma Televizyonun olumsuz etkileri, TV program analizleri, uyarıcı simgeler.pptx
11 Medya tüketimi ve tüketim estetiği. Okuma RADYO, İŞLEVLERİ, RADYO PROGRAM TÜRLERİ VE ANALİZLERİ.pptx
12 Küresel medyaya karşı yerel medya yapımları. Okuma GAZETE VE DERGİ, TEMEL KAVRAMLAR GAZETEDE HABER VE FOTOĞRAFIN ÖNEMİ,.pptx
13 Multimedya ekipmanı ve metin yazarlığı. Okuma Gazetelerden buldukları haberlerin derse getirilmesi ve haberlerin görsel.pptx
14 Post prodüksiyon ve ilgili estetik. Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527078 Öğrenciler medya kavramlarını bilir.
2 1527079 Medya yapımlarının kültürel ve sanatsal yapımlar olarak tanımlanmasını tartışırlar.
3 1527080 Medya okuryazarlığının kültürel okuryazarlığa bağını tanımlarlar.
4 1527081 Çeşitli medya metinlerini analiz eder.
5 1527082 Medya estetiği ile ilgili yargılarda bulunurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek