Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste, göstergebilimi bir bilim dalı olarak, anlamsal çerçevesini, tarihsel gelişimini, türlerini ve uygulama alanında önemli aşamalarını ortaya koymaya ve genel anlamda, soyut bir bilim anlayışının günlük yaşamın anlaşılmasını kolaylaştıran bir düşünce dizgesine dönüşümü gösterilecektir. Göstergebilim, meraklı, içinde yaşadığı evrenin nasıl oluştuğu konusunda bir düşüncesi, bir imgesi olanlara insanlara yönelik bir bilim dalı olması nedeniyle, öğrencilerin çalışmaları ve uygulamaları üzerine yeni bir bakış açısı geliştirmesini sağlayacaktır. İletişim için göstergelere sahip olmak ya da onları tanımak yeterli değildir. Onları doğru yerde kullanmak, daha da önemlisi bir iletişim düzeneği içindeki görsel göstergeleri doğru anlayabilmek ve anlamlandırmak önemlidir ve gereklidir. Bu dersin temel amaçları arasında her türlü görsel iletişimdeki anlamlandırma sürecinde okuyucuya daha geniş bir bakış açısı ve kılavuzluk etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ögr. Üy. Sadık ŞENER, Dr. Ögr. Üy. Deniz EKMEKÇİOĞLU, Dr. Ögr. Üy. Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pierre Guiraud, Çevirmen: Mehmet Yalçın, Göstergebilim, İmge Kitabevi,ISBN: 9789755330587 2. Doğan Günay, Alev Parsa, Görsel Göstergebilim, Es Yayınları, ISBN: 9786055664237 3. Semantik, Derleyen: Mark Richard, Çevirmen: Halil Kayıkçı, İtalik Yayınları, SBN: 9786059105118.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders teorik bir ders olup, sınavları bir vize final ve bütünleme sınavları biçiminde yapılmaktadır. Sınavlar yazılı sınav biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Açık bir sistem olarak İnsan Literatür hazırlığı
2 Sanat; tasarım ve görsel kültür, tek boyutlu seçkin kültür, egemen kitle kültürü, popüler alt kültür Sunum hazırlığı
3 Dilbilim – Göstergebilim – Anlambilim Araştırma, inceleme
4 Gösterge; felsefi, mantık, estetik, sosyoloji ve işlev Araştırma, inceleme
5 Göstergeler ve tasarımda kullanımları Araştırma, inceleme
6 Anlam, anlamlama, yananlam Araştırma, inceleme
7 Tanım – Tasarım – Yapım Araştırma, inceleme
8 İşlev Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Biçim ve İlettiği bilgi Araştırma, inceleme
11 İnsan Makina Arakesiti Araştırma, inceleme
12 Tasarım Biçim Dili Araştırma, inceleme
13 Tasarımda Karmaşıklık ve Düzenlilik Araştırma, inceleme
14 Vandalizm ve Tasarım Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526614 Tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna getirdiği yeni yaklaşım ve açıklamalar ortaya koyar.
2 1526615 Dersin öğrenme çıktıları, tasarım biçim dili ve tasarım olgusuna yeni yaklaşım ve açıklamalar getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek