Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS343 Malzeme Bilgisi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, tasarım süreçlerinde kullanılan malzeme türleri ve malzeme özellikleri, üretilecek ürüne göre malzeme seçebilme bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlamaktadır Malzeme Biliminin genel amacı, malzemelerin içyapısını tanıtmak, iç yapılar ile özellikler arasında bağıntılar araştırmak, bu şekilde geliştirilen temel ilkeler ve kavramlar ışığında uygulamada kullanılan malzeme türlerini sınıflara ayırarak özelliklerini incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi: Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi: Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi: Deniz EKMEKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ŞAVAŞKAN, T. 2012 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi 6. Baskı Trabzon 2- ARAN A. 2008 Malzeme Bilimi Ders notları ITÜ İstanbul. Prof. Dipl. BARGEL.H.J. İng –Prof.Dr. SCHULZE, İng.G. Çev: Prof.Dr.Güleç Ş.- ARAN A. Malzeme Bilgisi Cilt: I 1993, Cilt: II 1995 İTÜ Makina Fak. Ofset Atölyesi KELEŞ. Ö. Malzeme Bilgisi Ders Notları İTÜ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Malzeme türleri,malzeme nitelikleri,malzeme-amaç ilişkisi , Metal malzemeler, ametal malzemeler, ahşap ve diğer malzelerin kullanım alanları, Malzemenin öz nitelikleri, malzame davranışları, mukavemeti, malzemenin fiziksel ve atomik yapıları incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzemeyle ilgili temel kavramları Kavramların sözlük anlamları
2 Malzeme kullanımının tarihçesi Taş devrinden günmüze üretilen temel malzemelerden bazıları
3 Malzeme- mukavemet ilişkisi Mukavemet kavramı
4 Amaca uygun malzeme seçimi Üretim nesnesinin amacı, kullanım alanı
5 Çeşitli malzemeler üzerinde deneysel çalışma (ısı, aşındırma, ekleme vb.) Araştırma
6 Metal malzemeler Bazı metallerin atomikyapıları
7 Kuvvet karşısında farklı davranış değişiklik gösteren metal malzemeler Malzeme üzerinde deney
8 Isıl işlem karşında farklı davranış gösteren malzeler Metal-ametal Malzeme üzerinde çeşitli deney
9 Ara Sınav
10 Ahşap malzemeler Ağaç ve çeşitleri
11 Ahşap malzemelerin kullanım alanları Ahşabın tarihi süreçte insan hayatındaki kullanım yerleri
12 Ahşap malzemenin coğrafya-iklim ilişkileri Genel coğrafya- iklim bilgisi
13 Malzemelerin amaca göre işlenişinde kullanılan temel araçlar Araştırma
14 Elastik malzemeler Araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527019 Malzeme kavramının kapsamını bilir.
2 1527020 Malzeme çeşitlerini ve niteliklerini bilir
3 1527021 Malzelerin fiziksel özelliklerini bilir.
4 1527022 Üretim amacına göre malzeme seçebilir
5 1527023 Malzeme üzerinde deneysel gözlem yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek