Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS345 İç Mekan Tasarımı 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Çeşitli mimari özelliklerin tamamlayıcılıklarını, uyumlarını ve estetik yönsemelerini ön planda tutmak ve iç mekan kavramı üzerinde odaklanmak. Mekan uzaylarının tasarımsal ve estetik konular, içerikler ve hedefler ile örtüşebilecek projeler incelemek. Mobilya, mimari doku, insan algıları, renk analizleri, ışık, hareket, dinamizm ve denge gibi sanatsal, estetik, tasarımsal içeriklerin işlenmesi. Bu ders uygulamalı bir ders olup, sınavları bir vize, final ve bütünlemeden oluşmaktadır. Sınavlar yazılı, uygulamalı ya da proje-ödev biçiminde gerçekleştirilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Designing for Re-use-The Life of Consumer Packaging, Tom Fisher, Janet Shipton, Earthscan, 2010 2. Packaging Sustainability: Tools, Systems, and Strategies for Innovative Package Design, Wendy Jedlicka, John Wiley&Sons, Inc. 2009 3. Doğan Kuban ,Mimarlık Kavramları,Yem Yayın Ekim 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mekan tasarımı, işlevi, strüktürü, iç mimari çözümü, peyzaj düzenlemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve seçilen projenin dağıtımı Literatür hazırlığı
2 Analiz çalışması ile ilgili örnek sunum Sunum hazırlığı
3 Konut tasarımı. salon, yatak odası. 1/20. Araştırma, inceleme
4 Konut tasarımına devam Salon,Yatak Odası 1/20 çizimleri Araştırma, inceleme
5 Villa projesi için yer görülmesi. Villa kullanıcıları için fonksiyon şeması ve tasarımı Araştırma, inceleme
6 Konsept belirlenmesi, İç mekan organizasyonu Araştırma, inceleme
7 Tasarıma Başlanması Araştırma, inceleme
8 Mekan Tefrişleri Araştırma, inceleme
9 Ara Sınav
10 Malzeme Seçimleri Araştırma, inceleme
11 1/20 Mutfak-Banyo-Y.O.-Salon Detayları ve Mobilya Detayları Araştırma, inceleme
12 Peyzaj Çalışması Araştırma, inceleme
13 Boyama ve Sunum Teknikleri Araştırma, inceleme
14 Sunum, Proje teslimi Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1526793 Dersin seviyesinde iç mekan tasarımı yapar.
2 1526794 Ergonomik değerlendirmeler yapar.
3 1526795 Antropometrik değerlendirmeler yapar.
4 1526796 İç mekan tasarımına dair malzemeleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek