Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS316 Endüstriyel Seramik Tasarım 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Endüstriyel seramik alanında form, fonksiyon, estetik, ergonomi ve tasarım ilkeleri dikkate alınarak özgün tasarımlar yaratılabilmesi ve bu tasarımların üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmeçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Donald E. FRITH, Mold Making For Ceramics, Krause Publications, 1998 • Andrew MARTIN, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting, Lark Books, 2007 • Anthony QUINN, Ceramic Design Course: Principles, Practice, and Techniques: A • Complete Course for Ceramicists, Barron’s Educational Series, 2007 • Anton REJINDERS, The Ceramic Process: A Manual and Source of Inspiration for Ceramic Art and Design, University of Pennsylvania Press, 2005 • Yunus YILMAZER, Alçı Şekillendirme, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, Apa Pazarlama, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel seramik üretim tekniklerinin teorik olarak incelenmesi ve uygulamalı çalışmalarla pekiştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atölye ortamı, makina ve malzemeler tanıtılır ders programı yapılır. Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Alçı hazırlama, alçının kaba form olarak şekillendirilmesi ve istenilen ölçülere getirilmesi. Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Model yapımı ve kalıp alma tekniklerini de uygulaya bilecekleri basit bir seramik form tasarlanması (modüler karo, kapaklı kutu vb ) Malzeme listesinin yapılması, Değerlendirme için zaman kontrolü
4 Eskizlerin değerlendirilmesi model yapımına geçiş. Uygulama için gerekli malzemelerin temini
5 Modellerin şekillendirilmesi Uygulama için gerekli malzemelerin temini
6 Modellerin şekillendirilmesi Fırın rejimi hesaplama Proje Konusu belirleme
7 Modellerin son rötuşunun yapılması kalıp planının oluşturulması Değerlendirme için zaman yönetimi
8 Ara Sınav
9 Kalıp alma Değerlendirme için zaman yönetimi Malzeme listesi oluşturma
10 Kalıp alma Uygulama için hazırlık
11 Kalıpların temizlik ve rötuşunun yapılması, kurutulması. Uygulama için hazırlık
12 Dökümleri yapılan işlerin kurutulması ve kuruyan işlerin rötuşlarının yapılması, bisküvi pişirimine hazırlanması Uygulama için hazırlık
13 Bisküviden çıkan işlerin sırlanması sırlama tekniklerinin değerlendirilmesi Uygulama için hazırlık
14 Uygulamaların değerlendirilmesi. Uygulama için hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525147 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1525148 Seramik proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1525149 Endüstriyel seramik üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1525150 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel seramik tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1525151 Endüstriyel seramik şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 2
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek