Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS320 Sanat Yönetimi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Sanatın kendi kendini idaresi ile sanatın sanat dışı aktör ve faktörler ile idaresini araştırmak, sanat hamileri, sanat yönetimi, sanat eleştirisi, sanat eğitimi ve sanat destekçileri arasındaki ilişkiyi betimlemek, tablo tacirliği, galericilik, müzecilik, konservatörlük, kolektörlük, küratörlük gibi mesleki kapsam ve yeterlikleri incelemek, sanat yönetiminin yeni belirleyenlerini fark etmek, bu dersin amaçları olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr. Öğrt. Üyesi Tarık YAZAR, Dr. Öğrt. Üyesi Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004. 4. Erinç, M.S. (2009). Sanat sosyolojisine giriş. Ankara: Ütopya Yayınevi. 5. Soykan, Ö.N. (2009). Sanat sosyolojisi kuram ve uygulama. İstanbul: Dönence Yayınları. 6. Tezcan, M. (2011). Sanat sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 7. Ali Akay, A. (1999). Sanatın sosyolojik gözü. İstanbul: Bağlam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanat yönetimi dersi geleneksel eğitim metodolojisi ve usta-çırak ilişkisi, sanat loncaları, sanat-zanaat farklılıkları, endüstri devrimi ve aydınlanmanın etkileri, sanat hamileri, sanat eleştirmenleri, sanat tacirliği ve meta, sanat piyasası ve Pazar yöneticileri, sanatın el değiştirmesi ve ekonomik belirleyenleri, sanatta spekülasyon ve manipülasyon çalışmaları, gibi başlıkları inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat yönetiminin temel kavramları ve unsurları Okuma
2 Geleneksel sanat eğitimi ve usta-çırak ilişkisi Okuma
3 Sanat hamileri olarak kilise, saray ve aristokrasi Okuma
4 Sanat-zanaat ayrımları ve sanatın endüstrileşmesi Okuma
5 Sanat galericiliği Okuma
6 Sanat müzeciliği Okuma
7 Konservatörlük Okuma
8 Kollektörlük Okuma
9 Ara Sınav.
10 Küratörlük Okuma
11 Tablo tacirliği Okuma
12 Sanatçı koçluğu Okuma
13 Sanat eleştirisi ve sanat eleştirmeni Okuma
14 Sanat yönetiminde gelecekçi öngörüler Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525214 Sanat yönetimini tarif eder
2 1525216 Sanat yönetiminin geleneksel unsurlarını bilir
3 1525219 Sanatın meta olgusu ve ticari potansiyelini değerlendirir
4 1525222 Sanatta manipülasyon ve spekülasyonların ekonomik gerekçelerini tartışır
5 1525223 Sanat yönetiminin geleceğine ilişkin tespitlerde bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 3
4 5
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek