Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sanat ve tasarım alanındaki aktüaliteler, tarihsel süreçteki gelişme ve değişmeler, felsefe- sanat, estetik-sanat, sosyoloji-sanat, din-sanat, İhtiyaç- tasarım, teknoloji-tasarım, kültür-tasarım ilişkilerini çoklu disiplinler bağlamında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Ön şart dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, B., 2009 Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul,; Fiell, C. ve P. -2005 Design of the 20th Century, Tachen, Köln,; Collins, M., 1850 Post-Modern Design: -Design Since, 1987 British Museum Publications, London,; Papadakis, A., ve -Collins, M., 1989Post-Modern Design,Academy Editions, London,; de Noblet, J., 1993 Industrial Design Reflection of a Century, Flamarion, Paris, TURANİ A. 2012 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, E.H.Gombrich, 1986 Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. ASLANAPA O. 1976 Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi, BBAYAZIT N. 2004 Tasarlama Kuramları ve Metodları Birsen Yay. İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, önemli medeniyetlerin sanat alanındaki üretimleri, estetik anlayışları, felsefi düşünceleriyle, tasarım nesnelerinin ihtiyaç, inanç, sosyoloji, coğrafya, teknoloji ve kültürel ilişkileri bağlamında anlatım ve medeniyetler arası karşılaştırma yapılmaktadır. Tasarım ürünlerinin tarihi süreçteki gelişim ve değişimleri tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 13 1 13
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
10 Tartışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, tasarım kavramları ve bileşenleri üzerine anlatım, soru cevap Kelimelerin etimolojisi
2 Tarih boyunca belli medeniyetlerde mimari. Mimarlık tarihi
3 Tarihteki büyük medeniyetlerde heykel. Karşılaştırma için heykel görselleri
4 Anadolu medeniyetlerinde heykel, mimari ve tasarım nesneleri Anadoludaki tarihi eserler üzerine kısa göz atma
5 Antik Yunan sanatı Coğrafya bilgisi
6 Rönesans sanatı Rönesansı etkileyen olgular
7 Genel olarak Batı Sanatı. Batı sanatı ne demek?
8 Türk Sanatı Büyük Selçuklular. Türk Tarihi
9 Ara Sınav
10 Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi sanatı. Türk Tarihi
11 Osmanlı sanatı. Türk Tarihi
12 Bazı kullanım nesnelerinin evrimi ve gelişimi. Örnek tasarım nesnesi
13 Tasarım nesnelerinde ergonomi ve bu nesnenin oluşmasında kültürel etkiler. Ergonomi ne demek?
14 Tasarım süreçleri ve geleceğe dair yorumlar üzerine tartışma. Bilinenden bilinmeyene tahmin yürütme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525458 Sanatın tarihsel süreçteki uslup gelişimini bilir.
2 1525463 Felsefi inanç sistemlerinin sanata etkisini yorumlar.
3 1525464 Tasarım nesnesi-İtiyaç bağlamını tartışabilir
4 1525465 Sanat-kültür, Sanat-sosyoloji ve Sanat-estetik ilişkisini açıklayabilir.
5 1525466 Medeniyetler arasındaki sanatsal ve tasarımsal farkları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek