Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS326 Teknoloji Okuryazarlıkları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sosyo-kültürel dönüşümler, öngörülen gelecekteki değişimler referans alınarak geleceğin sanat faaliyetleri hakkında yorumlarda bulunmak. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunmak ve bunlar arasındaki bağlantılara dikkat çekmek bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Hayalbaz Kitap.BOLAY, S. H.(2010), Bilmin Değeri Meselesi, Ankara: Ebabil Yayınları.EDE, S. (2005), Art and Science, New York: I.B.Tauris & Co LtdSMİTH, B. (2002), “Post-modem Art, or: Virtual Reality as Trojan Donkey, or: Horsetail Tartan Literature Groin Art.” Computers & Art (Ed: Stuart Mealing), Great Britain: İntellect, ss: 127-143.TÜRKOĞLU, T. (2010), Dijital Kültür, İstanbul: Beyaz YayınlarıWİLSON, S. (2002). Information Arts Intersections of Art, Science, and Technology, London: The MIT Press Cambridge.AKDAĞ, N. (2009), Bilim Teknoloji ve Sanatta Dünyayı Değiştiren Buluşlar, İstanbul: Yeşil Elma Yayıncılık.AKMAN, T. (1998), 2000 Yılına Doğru Sibernetik, Ankara: Türkiye İş.CHATFİELD, T. (2013), Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız? (Çev: Levent Konca), İstanbul: Sel Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknoloji Okuryazarlıkları dersnde,teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişin en önemli vasıta sahası ve eylem alanı olarak hızlı teknolojik gelişmelerin yaşam biçimleri üzerindeki yansımaları incelenir. Sanat, bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu ilişki çerçevesi irdelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknoloji ve tanımı. Araştırma, inceleme teknoloji okur-yazarlığı 1.docx
2 Günümüze kadar gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları Araştırma, inceleme teknoloji okur-yazarlığı 2.docx
3 Günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve sanattaki yansımaları araştırma teknoloji okur-yazarlığı 3.docx
4 Bir görsel iletişim aracı olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme teknoloji okur-yazarlığı 4.docx
5 Kültürel bir karakter olarak yeni teknolojiler Araştırma, inceleme teknoloji okur-yazarlığı 6.docx
6 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler. Araştırma, inceleme teknoloji okur-yazarlığı 7.docx
7 Güç ve ideoloji olarak yeni teknolojiler. teknoloji okur-yazarlığı8.docx
8 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür ve teknolojik gelişmelerle gerçekleşen sanatçı algısındaki değişimler. teknoloji okur-yazarlığı 9.docx
9 Ara Sınav
10 Gelişen teknolojilerle dönüşen kültür. teknoloji okur-yazarlığı 10.docx
11 Dijital sanat. Yeni Medya11.docx
12 Robotik sanat, dijital heykel, mekatronik. Yeni Medya 12.docx
13 Yazılım sanatı ve internet sanatı Yeni Medya 12.docx
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523039 Teknoji kültür ilişkisini ve okuryazarlık anlayışını kavrar.
2 1523050 Sanat, bilim ve teknolji ilişkisinde disiplinlerarası yaklaşımları çözebilir.
3 1523051 Teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında tespitlerde bulunabilir.
4 1523052 Tekno-kültürel değişimlerin sanattaki yansımalarını ve yeni medya ekseninde sanatın rolünü kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 5
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek