Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS336 Stop Motion Animasyon 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Stop Motion Animasyon tekniği, tarihi ve temel prensipleri hakkında bilgilendirmek ve ders kapsamında alternatif, özgün animasyon teknikleri ve fikirleri ulusal ve yurtdışı örnekleri üzerinden incelenerek, daha geniş bir perspektiften bakılmasını sağlamak ve animasyon film üretimine yönelik bilgi ve prensiplerin irdelenmesi, uygulama yeterliliklerinin kazanılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ TUNÇ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Barry JC Purves, Stop-motion Animation-Frame by Frame Film-making with Puppets and Models, 2014 2. Susannah Shaw ,Stop Motion: Craft Skills for Model Animation (Focal Press Visual Effects and Animation)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders, Stop-motion animasyonun tanımı, türleri hakkında bilgi verilerek, ödüllü animasyonlar filmleri üzerinden açıklanması, stop-motion animasyon film yapım süreçlerine yönelik algı oluşturabilmek için tüm aşamaların detaylı bir şekilde irdelenmesi ve uygulanması, ulusal ve uluslar arası düzeyde animasyon filmlerinin sanatçılarının üsluplarına ilişkin bilgi edinilmesini içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyon ve animasyon tarihi hakkında genel bilgilendirme Literatür hazırlığı
2 Stop-Motion Animasyon ve türleri hakkında bilgilendirme. animasyon filmleri gösterimi Sunum hazırlığı
3 Stop-Motion Animasyon Öncüleri: Wladyslaw Starewicz, Willis Harold O'Brien, Ray Harryhausen ve Jiří Trnka film sunumları Araştırma, inceleme
4 Stop-motion animasyon yapım süreçlerinin uygulamalı gösterimi. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard ) tasarımına giriş. Stop motion Animasyon için kullanılacak materyalin belirlenmesi. Araştırma, inceleme
5 Stop-Motion animasyon kukla tasarım süreci hakkında bilgilendirme. Karakter ve öykü panosu ( Storyboard) tasarımının sonuçlandırılması. Araştırma, inceleme
6 Stop-Motion Animasyon yapım süreçleri Araştırma, inceleme
7 Stop-Motion animasyonda kamera kullanımı hakkında bilgi Araştırma, inceleme
8 Animasyon Araştırma, inceleme
9 Ara sınav
10 Animasyon Araştırma, inceleme
11 Animasyon Araştırma, inceleme
12 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
13 Final Proje Üretimi ve Post-prodüksiyon Araştırma, inceleme
14 Dönem sonu ve final çalışmalarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525510 Stop motion animasyon film tarihi hakkında bilgilenir
2 1525519 İlk animasyon denemelerini, yapılış tekniklerini ve içeriklerini öğrenir
3 1525520 Animasyonun tarihsel gelişim evrelerine ve ilk animatörlere dair fikir edinir
4 1525521 Stop motion animasyon, sunum, yönetim, üretim ve dağıtım aşamalarının gerçekleştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek