Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS338 Türk Resim Sanatı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Osmanlı Minyatürlerinden 1950’lere kadar Türk Sanatının değişim evreleri ile Türk Sanatının ulusal ve yerel kimliği tanıtılacak. Türk Sanatının Dünya Sanatı içindeki yerinin değerlendirilebilmesini sağlayacak bilgi birikimi ve yorum deneyimi aktarılacak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd.Doç.Dr.Engin Güney

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ant, M. (2004). Osmanlı tasvir sanatları: minyatür. İstanbul: Türkiye iş Bankası Yayınları. Haydaroğlu, M. (2004). Ben mehmet siyah kalem, insanlar ve cinlerin ustası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Tansuğ, S. (1995). Çağdaş Türk resmi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Gezer H. (1984). Cumhuriyet dönemi Türk heykeli. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Duben, İ. (2007). Türk resmi ve eleştirisi 1880-1950. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Renda, G. ,Erol T. Berk, N. ,Turan,i A., Özsezgin K., Aslıer, M. (1980-81-82-89). Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi. Cilt:4. İstanbul: Tiglat Yayınları. Giray,K. (1948).Türkiye iş bankası resim koleksiyonu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Minyatürlerinden başlayarak 1950?lere kadar etkinliğini sürdürmüş Türk Ressamları ve Sanat Hareketleri, Sanatçıların tavırları, ürettikleri çalışmalar, ele aldıkları konular ve dönem özellikleri üzerine yazılmış makaleleri okuma, anlatma ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 3 4 12
5 Derse Katılım 15 2 30
34 Okuma 1 1 1
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin ve kaynakçasının tanıtımı ve ödevlerin dağıtılması. Kaynakça Hazırlanması
2 Osmanlı minyatürleri, Mehmet Siyahkalem, Asker Ressamlar Kuşağı. Sunum Hazırlığı
3 Meşrutiyet öncesi ve Şeker Ahmet Paşa (İpek Duben), Sunum Hazırlığı
4 Meşrutiyet döneminde resmi etkileyen unsurlar (İpek Duben), Sunum Hazırlığı
5 Gerçekçilik ve Zihniyet, Resimde Mekan Sorunu (İpek Duben), Süleyman Seyyit, Şeker Ahmet Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Osman Hamdi. Sunum Hazırlığı
6 Sanayi Nefise Mektebi, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Mecmuası, 1914 Çallı Kuşağı, Galatasaray Sergileri, Gelenek, Dramatik Figür ve Portre (İpek Duben). Sunum Hazırlığı
7 Empresyonizmin Türk Resminde Anlamı, Türkiye’de Empresyonizm Üzerine Eleştiri Yazıları (İpek Duben). Sunum Hazırlığı
8 Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D Grubu Hareketi (1933), Konstrüktivizm ve Kübizm(İpek Duben). Bağımsızlar: İlhami Demirci, Şefik Bursalı, Leyla Gamsız, Şemsi Arel, Maide Arel, Abidin Elderoğlu, Hamit Görele, Ziya Keseroğlu, Seyfi Tora Sunum Hazırlığı
9 Ara Sınav
10 Yeniler: Liman Ressamları, 10’lar Grubu, Yeni Dal Grubu, Profesyonel Ressamlar Grubu, Sunum Hazırlığı
11 Cumhuriyetin ilk Yirmi Yılı, Heykelde İlk on beş yıl: Yabancı Sanatçılar, Türk Heykel Sanatçıları, Resim İçin Yurt Gezileri. Sunum Hazırlığı
12 Cumhuriyet Öncesi Sanat Düşüncesi, Eleştiri ve Ölçütleri: 1876-1923, Resim Nedir? Resmin İşlevi? Taklit Sorunu, Güzellik Kavramı Sunum Hazırlığı
13 Cumhuriyet döneminde eleştiri, eleştiri dili ve ölçütleri, güzellik kavramı, konu sorunu. Sunum Hazırlığı
14 Günümüz Türk Resim Sanatı Sunum Hazırlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525562 Osmanlı Minyatürlerinden başlayarak 1950’lere kadar etkinliğini sürdürmüş Türk Ressamları ve Sanat Hareketlerini tanır,
2 1525563 Türk Resim Sanatını değerlendirebilir,
3 1525564 Yorumlayabilir,
4 1525565 Eleştirebilir
5 1525566 Dünya Sanatıyla karşılaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 3
4 3
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek