Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilere kent mobilyaları ve tasarım ilişkisi, kent dokusu ve kamu ya ait mobilyaların bütünlüğü, kent mobilyası tasarımında varolan etmenler ve tasarım dinamikleri aktarılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Main, B. , Hannah, G. G. Site furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities, John Wiley and Sons, Inc., 2009. Lynch, K., The Image of The City, Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series,1960. Marcus, C., Francis C., People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, 1997. Krauel,J., Street Furniture, 2007 Broto,C., Krauel,J., Urban Furniture Selection, 2010.

Dersin İçeriği

Kent mobilyaları kavramı; tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve değişimi; Kent mobilyaları ve insan ilişkileri; İklim, çevre, sosyal, kültürel ve tarihi özellikler kapsamında kent mobilyaları; Kent mobilyaları ve kimlik; Farklı mekan tiplerine göre kent mobilyası seçim ve tasarım kriterleri; Kent mobilyaları tasarım süreci; Kent mobilyaları çeşitleri: Zemin kaplamaları, aydınlatma elemanları, oturma elemanları; Kent mobilyaları çeşitleri: Bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, sanatsal objeler, su öğeleri, üst örtü elemanları, saatleri; Kent mobilyaları çeşitleri: Sınırlandırma elemanları, ağaç altı ızgaraları ve koruyucuları, bisiklet park yerleri, çöp kutuları, geri dönüşüm birimleri; Engelliler, çocuklar ve yaşlılar için kent mobilyaları tasarımı; Kent mobilyalarında malzeme seçimi; Kent mobilyaları ve üretim ilişkileri (ergonomi, standart veya özel üretim), Kent mobilyalarında sürdürülebilirlik kavramı, bakım ve işletme, Kent mobilyaları ve Vandalizm.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolü hakkında genel bilgi Anlatım
2 Açık alanlardaki mobilya kullanım örnekleri Anlatım
3 Açık alanlarda kullanılan kent mobilyası çeşitlerinin tanıtılması Anlatım
4 Kent mobilyaları ve tasarım süreçlerine giriş Anlatım
5 Kent mobilyaları ve kamusal kullanım alanları arasında ilişkisel verilerin tartışılması Açıklama
6 Sürdürülebilirlik kavramı Açıklama
7 Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Üst Dönüşüm ve Alt Dönüşüm kavramlarının açıklanması Açıklama
8 Ekotasarım kavramı ve kent mobilyası örnekleri Açıklama
9 Ara Sınav
10 Kent mobilyası ve kamusal alan organizasyonu Anlatım
11 Kent mobilyası tasarımında renk, doku ve strüktür ilişkisi Anlatım
12 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
13 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
14 Kent mobilyası tasarım uygulama – Final teslim Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525375 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolünün önemini ve tarih içerisindeki gelişimini öğrenir.
2 1525379 Kent mobilyaları çeşitlerine ve kullanılan malzemeler konusuna hakimdir.
3 1525380 Mobilya tasarımı konusunda bilgilidir.
4 1525381 Çevreye yararlı kent mobilyaları için sürdürülebilir seçimler yapma yeteneğine sahiptir
5 1525382 Çocuklar, engelliler ve yaşlılar için kent mobilyası tasarımı konusuna hakimdir
6 1525383 Kent mobilyaları ve üretim ilişkisine hakimdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
5 1
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek