Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS413 Sanat Psikolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kültür süreciyle başlayan psişik değişimlerin sanatın gelişimine paralel birlikteliğinin ifade edilebilmesini, sanatın varlığından işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PINSOF, W.M.(Editor). Family Psychology: The Art of the Science.USA: Oxford Textbooks in Clinical Psychology, 2005 ARNHEIM, Rudolf; Görsel Düşünme, Çev:Rahmi Öğdül, Metis Yayınları, İstanbul,2012 BERGER, John; Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayınları,2014 BAUDUIN, Pierre; Varoluşçuluk, Dost Yayınları, Ankara, 2006 BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000 CAMUS, Albert; Yabancı, Çev:Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul,2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders plastik sanatlarla psikolojik açıdan genel bir bakış içermektedir. Öğrencilerin deneysel ve teorik estetiğin birbiri ile olan ilişkileri, farklı psikoloji ekollerinin nasıl ele alındığı gibi durumları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji Bilimine Genel Bakış, Psikoloji ve Sanat İlişkisi, Temel İlgi Alanı, Metodu
2 Sanat Psikolojisi Bağlamında Sanat Nedir?
3 Niçin Sanat?
4 Sanatta Algı Algı Alanı/Yetisi
5 Sanatta İlgi ve Yönlendirilmesi Süreçlerinde Sanatçı İzleği
6 Sanatta Yetenek Rol Model Olarak Sanatçı ve Toplum Algısı
7 Estetik Yargı Süreçlerinde Kaygı, Psişik Hal Yansımaları
8 Sanatın Toplumsal Tarihi ve Yansımaları Bağlamında Psikoloji ile İlişkisi
9 Yaratıcılık Süreçleri Sanatçı Niçin Yaratır?
10 Ara Sınav
11 Kentleşme Endüstrileşme Yabancılaşma Sanatın Metalaşması 19. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
12 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
13 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
14 Postmodernizm Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525240 Alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir
2 1525241 Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
3 1525243 Alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir
4 1525245 Çözümlemeli yorum yapma bilgisine sahiptir
5 1525246 Kendi çalışmalarını sorgulayıcı beceriye sahiptir
6 1525247 Çözümleyici ve eleştirel düşünceye sahiptir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4 5
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek