Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Eleştirel sanat Pedagojisi dersi, sanat eğitiminin çağdaş örneklemlerinden biri olarak geleneksel anlamda estetik, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi vs. gibi birbirleriyle ilintili derslerin müşterek yapılarını bir araya getirerek, özellikle çağdaş sanat süreçlerinde değişken ve dinamik bağlamlarda izlemeyi, incelemeyi, çözümlemeyi, değerlendirmeyi, kişisel bakış açılarında içselleştirmeyi ve eleştirel yöntemler ile irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Porf.Dr.Metin EKER, Yrd.Doç.Dr. Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eleştirel Sanat Pedagojisi dersi, Sanat eserlerini genel anlamda geleneksel ve çağdaş olarak tasnif etmek özel anlamda ise akım, anlayış ve üslup olarak tasnif etmek; sanat tasniflerinin ve kategorik ele alışların genel niteliklerini incelemek; sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarını kuramsal bileşkelerde görebilmek; sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki diyaloğun estetik ve diğer gerekçelerini belirlemek; okur-yazarlık (literacy) süreçlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek; eser eleştirilerini bağlamlaştırmak; okuryazarlığı eleştirel pedagojinin yöntemleri olarak değerlendirmek; örnek eser çözümlemeleri gerçekleştirmek, ve bunları eleştirel bakış açısı ve eleştirel pedagojik kapsamlar dahilinde incelemek, bu dersin içerikleri olarak sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eserinin ontolojik gerekçeleri
2 Geleneksel sanat eserlerini tasnif ve tarif etmek
3 Çağdaş sanat eserlerini tarif ve tasnif etmek
4 Sanat eleştirisinin geleneksel yöntemlerinin incelenmesi
5 Sanat eğitimi ile eleştirel pedagojiyi birleştirme
6 Genel okur-yazarlık ve okuryazarlık örnekleri ile eleştirel pedagojiyi değerlendirme
7 Çok kültürcü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
8 Çok kültürlü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
9 Ara sınav
10 Çağdaş eğitim sistemleri, neoliberal eğitim sistemi ve eleştirel pedagoji ilişkisi
11 Eleştirel sanat eğitimi için gerekçeler
12 Eleştirel sanat eğitimi ve müfredat kapsamları
13 Çağdaş sanat eğitimi, postmodernist sanat eğitimi ve gelecekçi sanat eğitimi yönelimlerinde eleştirel sanat pedagojisi
14 Estetik ve eleştirel sanat pedagojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525257 Sanat anlayışlarını, sanatçı yönelimlerini ve eser karakterlerini eleştirel olarak tarif, tasnif ve takdir edebilir
2 1525258 Sanat eğitiminde yeni bir bağlam olarak eleştirel pedagojiyi düşünebilirler
3 1525259 Eleştirel sanat pedagojisini postmodernist sanat eğitimi ile temas ettirebilirler
4 1525260 Eleştirel sanat pedagojisini sanatsal üretim ve tüketim bağlamını bir okur-yazarlık süreci içinde yeniden konumlandırabilir ve açımlayabilir
5 1525261 Sanat ve estetik bağlamı yeni eleştirel yöntem ve değerlendirmeler ile kavrayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek