Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS427 Endüstriyel Cam Tasarımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Endüstriyel cam üretim teknikleri ve üretim çeşitliliğinin kavramsal proje çalışmalarıyla incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Deniz Ekmekçioğlu

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Cam ve Çağdaş Tasarım İçindeki Yeri, Prof. Önder Küçükerman. 'Paşabahçe Ticaret Limited' Yayını, 1977, İstanbul • Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık, Önder Küçükerman ve İpek Fitoz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları 808 • Endüstri Tasarımı, Endüstri İçin Ürün Tasarımında Yaratıcılık, Prof. Önder Küçükerman, 'Yem Yayın', Yapı Endüstri Merkezi, 1996, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel Cam tasarımı ile ilgili teknik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olabilme amaçlanmaktadır. Cam proje üretiminde tasarlama, planlama ve zaman yönetimini kavrayarak, tasarım ilkeleri kapsamında cam ürünler elde etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
2 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
3 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
4 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
5 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
6 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
7 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
8 Araştırma projelerinin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.
9 Ara Sınav
10 Endüstriyel cam şekillendirme teknikleri ve yöntemlerinin teorik olarak aktarılması.
11 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
12 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
13 Endüstriyel cam şekillendirme yöntemleri ile proje uygulamaları.
14 Dönem sonu çalışmaların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525412 Alanı ile ilgili literatür taraması yaparak yeni araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilir.
2 1525413 Cam proje üretiminde tasarlama planlama ve zaman yönetimi sürecini planlar.
3 1525414 Endüstriyel cam üretiminde oluşacak problemlere çözüm geliştirir.
4 1525415 Sanat ve tasarım alanlarında endüstriyel cam tasarımı projelerini organize eder ve sürdürebilir.
5 1525416 Endüstriyel cam şekillendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak yeni ürün tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3
4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek