Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Medya dersinde; 1950’lerden itibaren medya ile sanat arasındaki ilginin giderek büyümesi, medya üretimlerinin sanata dönüşmesi ve sanat üretimlerinin medyatik kılınması süreçlerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Reklam endüstrisi ve tüketim estetiğinin medya ve sanat eksenli süreçler olarak tahlil edilmesi; Yeni medyanın ve medya teknolojilerinin sanata doğrudan müdahaleleri; yaratıcılık ve medyanın arasındaki yeni bağlar ve tartışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 2. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Medya ve Kültürel dönüşüm ilişkisi. Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği. Yeni medya ve kitle kültürü, tüketim kültürü, kültür endüstrisi. Medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar. Sanatın medyası. Medyanın sanatı. Reklam endüstrisi ve sanat.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medyanın tanımı ve gelişim süreçleri
2 Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği
3 Medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar
4 Medya teknolojileri ve kültürel değişimlere etkisi
5 Sanat üretimlerinin medyatik kılınması ve sanat piyasası
6 Sanatın medyası (Sanat araçları)
7 Medyanın sanatı (reklam)
8 Medya üretimlerinin sanata dönüşmesi
9 Ara Sınav.
10 Reklam endüstrisi ve tüketim estetiği
11 Reklam endüstrisi ve sanat
12 Sanatta araç olarak kullanılan medya (video sanatı, posta sanatı)
13 Postmodern kültür ve medya
14 Postmodern sanat ve medya

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525491 Medyanın gelişim aşamalarını ve kültürel yansımalarını bilir.
2 1525492 Medya ile sanat arasındaki ilişkiyi çözümler.
3 1525495 Sanatın medyasını ve medyanın sanatını irdeler.
4 1525496 Medya – sanat ilişkisinde reklam endüstrisi ve tüketim estetiği arasındaki bağı kavrar.
5 1525509 Reklam endüstrisi ve sanat ilişkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek