Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS414 Sanat Felsefesi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Geleneksel ve çağdaş sanat temellendirmelerindeki üslup, anlayış, yönelim ve kalıpsal davranış tipolojileri ile ilgisinde sanatçı ve sanatsal kimlik örüntülerinin incelenmesinde felsefenin katkıları, bu dersin amacı olarak gösterilebilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Sanatın Kaynağı Sorunu : Çalışma, İş ve Emek, İlim ve Sanat, 1988/18.Sanatın Kaynağı Sorunu : Oyun ve Dans. Felsefe Dün¬ yası, S a y ı : 2, Ankara, Aralık 1991. • Soykan, Ö. N. Sanatın Mitos ve Mitoloji İle İlgisi, Çağdaş Eleştiri • Paul Johnson, Art A New History, Harpercollins Publishers, New York 2003. • Edt. Blake Stimson-Gregory Sholette, The Art of Social İmagination After 1945, University of Minnesota Press, Minneapolis-London 2007. • David V. Galenson, Conceptual Revolution in Twentieht-Century Art, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sanat Felsefesi dersi, geleneksel sanatlar ve çağdaş sanatlar genellemesinde sanat anlayış, üslup ve kavrayışların incelenmesi; sanatçı monografilerinin incelenmesi; belli başlı sanatçı örneklemlerinde sanatın yaşadığı dönüşümlerin değerlendirilmesi; sanatsal üslup, anlayış ve yönelimlerde sanatçı farklılıkları; sanat kimliği ile sanatçı kimliği ekseninde sanatsal kimlik profilleri; sanat anlayışları ile sanatçı yaklaşımlarına ait bileşkelerin değeri; bilim ve sanat homojenitesi için felsefi katkı, gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, sanatçı, sanatsal kişilik, sanatsal kimlik, sanatsal benlik, üslup, anlayış, yönelim ve bakış açılarının kavramsal olarak çözümlenmesi
2 Geleneksel sanatlar ve sanat tarihinde sanat yönelimleri ve karakterleri
3 Çağdaş sanatlar içinde felsefi gereksinimler
4 Sanat-bilim-felsefe diyaloğunda zorunluluk
5 Sanatçı ve izleyici etkileşimlerinde sanat felsefesinin katkıları
6 Disipliner kimlik kazanımında sanatın felsefeye ihtiyacı
7 Sanat felsefesi ve toplum mühendisliği
8 Sektörel kimlik ve kapitalist içerikte sanatçı davranışları ve sanat felsefesi
9 Ara sınav
10 Sanatsal meta ve sanatsal etkileşimin ekonomik kapsamında sanat felsefesinin rolü
11 Popüler kültür ve sanatsal yeni ekolojiler ile ilintisinde yeni sanat felsefesi
12 Tüketim kültürü ve tüketim estetiğinde felsefi bağlam
13 Sanat ideoloji ilişkisinde felsefe
14 Entelektüel karakter olarak sanatçı formasyonu ve felsefe

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525527 Sanatsal anlayışları felsefi bakış açılarında eşleştirebilmek
2 1525528 Sanatsal yeterlikleri sanat felsefesi olgusu açısından sanatı değerlendirebilmek
3 1525529 Sanatsal kimlik profilleri ve sanat anlayışları ekseninde sanatın felsefi anlamda çağdaş misyonları olabileceğini düşünmek
4 1525530 Kim’lik ve Ben’lik ayrımında sanatçı olabilmenin koşullarını fark edebilmek
5 1525531 Sanat felsefesinin estetik kapsamlar ile olan yeni ilintilerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek