Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS416 Anti Estetik 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Sanatın geleneksel ve çağdaş ayrımlarında estetiğin rolü, sanatsal dönüşümler ile organik bağının olup olmadığı, çağdaş sanatın estetik yeni kapsamları, meta estetik, data estetik, kitcsh estetiği, tüketim estetiği veya anti-estetik gibi yeni estetik türlerin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Yrd. Doç. Dr. Engin GÜNEY, Doç. Dr. Tarık YAZAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. BOZKURT, Nejat, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995, 2. BOZKURT, Nejat, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, SarmalYayınevi, İstanbul, 1998 3. CHRİS,Muray, 20.Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık,İstanbul,2009 4. ANTMEN,Ahu,20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık,İstanbul ,2008 5. GOMBRICH, E. H.,Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992 6. LYNTON,Norbert,Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991 7. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 8. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.2, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 9. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul, 1997 10. ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1988 11. FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, V Yayınları,Ankara, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat estetiği ile sanatın yeni ilgi ve bağlamlardaki müşterekleri, günlük yaşam parselasyonu içinde estetiğin konumu, estetiğin etik, lojik ve pragmatik yeni içerikleri, tüketim estetiği, kent yaşamı ve kent estetiği gibi konular, ders içerikleri olarak gösterilebilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel sanatlar ve sanatta temsil içerikleri
2 20. yüzyıl Sanatında temsil ve estetik ilgi
3 Modern sanat ve modern estetik
4 Sanatta tasarım olgusu ve estetiğin tasarımsal kapsamı
5 Çağdaş sanat ve uzlaşım
6 Çağdaş sanatta yeni motivasyonlar
7 Çağdaş sanat motivasyonlarında estetiğin yeni rolleri
8 Kültür, sanat ve estetik eğitim üzerine tespitler
9 Ara Sınav.
10 Data estetiği
11 Meta estetiği
12 Kitsch estetiği
13 Tüketim estetiği
14 Anti-estetik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525546 Sanat ve estetik ilgiyi betimler
2 1525550 Sanatın ve estetiğin geleneksel ve çağdaş niteliklerinde ayrımları fark eder
3 1525551 Çağdaş sanatın endüstriyel nitelikleriyle ilgili tespitlerde bulunur
4 1525552 Çağdaş estetiğin sanattan kopan kavramları hakkında değerlendirmelerde bulunur
5 1525553 Anti-estetik kapsamları tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek