Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin seramik tasarımı eğitimi süresince edindiği donanım doğrultusunda arkeolojik seramik malzemenin restorasyonu ve konservasyonu konusunda temel teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Susan Buys, Victoria Oakley, Conservation and Restoration Of Ceramics, Routledge, 1996 • Ronald Cohn, RUSSELL Jesse, Conservation and Restoration of Ceramic Objects, Book on Demand, 2015 • WİLLİAMS, Nigel, Porcelain Repair and Restoration, University of Pennsylvania Press, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Arkeolojik seramik buluntu malzemelerin restorasyonu ve konservasyonunun nasıl yapılacağı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra seramik formlar üzerinde bilgi ve beceri kazanmaları yönünde uygulamalı eğitim bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Amacı ve restorasyon-konservasyon terimlerinin açılımı Literatür Taraması, Kaynak Oluşturma
2 Seramik eserlerin tanımı ve bozulma nedenleri Kaynak oluşturma, Proje Konusu belirleme
3 Seramik eserlerin restorasyon - konservasyonunda izlenecek genel yöntemler.
4 Seramik eserlerin dönem ve özelliklerine göre incelenmesi.
5 Seramik eserler üzerinde uygulamalar.
6 Çini ve sırlı seramiklerde bozulma nedenleri, hatalı restorasyon uygulamalarından kaynaklanan bozulmaların incelenmesi.
7 Seramik yüzeyde "sağlamlaştırma," objenin zayıflamış olan fiziksel direncinin güçlendirilmesi.
8 Ara Sınav
9 Müze ve kazı buluntusu seramiklerde tasnif ve değerlendirme yöntemleri.
10 Müze, kazı ve su altı seramik buluntularına uygulanacak koruyucu önlemler.
11 Kazılarda çıkan seramik objenin bütünlüğünü bozmadan kaldırılması
12 Kaldırma ve taşıma yöntemleri
13 Kırık parçadan oluşan seramik objelerin geçici montaj ile birleştirilmesi.
14 Kırık parçaların yapıştırıcı ile birleştirilmesi. Eksik kısımların tamamlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1525599 Seramik eserlerde bozulmaya yol açan etmenleri bilir.
2 1525600 Seramik eserlerde restorasyon ve konservasyon uygulama yöntemlerini öğrenir.
3 1525601 Seramik eserlerde mekanik ve kimyasal temizlik yapabilir.
4 1525602 Seramik eserlerde hasar ve bozulma tespiti yapabilir.
5 1525603 Koruma önerileri belirler ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek