Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS430 Sanayi Sosyolojisi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

• Bu Derste çalışan bireylerin birbirleriyle ve iş kurumuyla olan ilişkisi, • işin kişilik üzerine etkisi, • işe uyum sorunları, • üretim tekniklerinin evrimi ve bunun toplumların değişimindeki yeri, • sanayi toplumlarının yapısının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR.Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- ÖZKUL, M. 2008, Sanayi Sosyolojisi İsparta, Fakülte Kitabevi, 2- TÜRKDOĞAN.O. 1981, Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi, Ankara, Töre Devlet Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, Sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi bir çok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından bir çoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bütünlüğü açısından bunları toplumun yapısına göreli olarak bir sentez haline getirmeye çalışmaktadır. Bir sanayi sistemini konu olarak inceleyen sanayi sosyolojisi, iş yerinin yapısı, güvenliği, sendikalaşma hareketliği, verimlilik, işçi işveren ilişkileri, sanayi ve toplum ilişkileri gibi konuları inceler. Sanayi Sosyolojisi ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi sonuçlar ile pratikteki görünürlüklerini karşılaştırması yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji ve Sanayi sosyolojisinin temel kavramları
2 Toplumların Gelişmişlik göstergeleri
3 İş disiplinleri ve çalışanların görev ve sorumlukları
4 İş ve örgütlenme, örgüt psikolojisi
5 Sanayi ortamında çalışanların davranış formları
6 İş veren ve çalışma grupları arasındaki ilişkiler düzeni
7 Usta- Çırak ilişkileri
8 Sanayi- Sermaye İlişkisi
9 Ara Sınav
10 Sanayi toplumunda üretim ve bilgi dağılımı
11 Sanayi toplumu ile genel toplumun paydaşları
12 Sanayide planlama ve üretim organizasyonları
13 Sanayi toplumunda ham madde, mal ve hizmetler, ihtiyaçlar
14 Toplumsal ihtiyaçların sanayiye yansımaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527704 Sosyoloji ve sanayi sosyolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1527705 Sanayi toplumu ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki fark ve ortak yönleri bilir
3 1527706 Çalıştığı bir iş yerinde temel haklarını ve hukunu bilir
4 1527707 Sanayi bölgesinde sosyal araştırma yapabilir
5 1527708 Sanayi toplumu ile toplumsal gelişmişlik arasındaki ilişkileri, etkenleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek