Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS436 Standardizasyon ve Ürün Sertifikasyonu 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Üretimde, hizmette ve anlayışta, ölçme ve deneylerde bir örnek standardın sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Standardizasyon ise; belirli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralların uygulamasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Erkan LİKOS

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 2. Factory Inspection Procedures Harmonised Requirements, Harmonised Requirements, PERMANENT DOCUMENT CIG 021 3. Certification and Marks in Europe, A Study commissioned by EFTA, January 2008 4. ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification systems

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişmelerin etkisiyle Ürün ve hizmet üretiminde tüketicilerin farklı beklentileri kaliteli ürün ve hizmet ile karşılanmaktadır. Kalitenin çok boyutlu olmasından dolauyı Kalite kavramı kullanım amacına göre farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Kalite, yönetim bilimciler arasında müşteri tarafından istenilen özelliklere ve standartlara uygunluk olarak ifade edilen uygunluk kalitesi ve örgüt tarafından istenen tasarım özelliklerine ve standartlarına uygunluk olarak ifade edilen tasarım kalitesi sınıflaması da yapılmaktadır. Bu kapsamda, Kalitenin Bileşenleri, Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi, Kalite Kontrol, Kalite Sistemi, Kalite Gözetimi, Sertifikasyon ve Kalite Sistem Denetimi gibi unsurlar incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun tanımı ve gelişim süreci
2 Ulusal, bölgesel ve uluslararası standardı̇zasyon kuruluşları
3 Türkı̇ye’de yapılan standardı̇zasyon çalışmaları
4 Türkı̇ye’de yapılan belgelendı̇rme çalışmaları
5 Kalı̇tenı̇n tanımı ve kalite kontrol
6 Kalite yönetim sistemlerinde temel kavramlar: kalite kontrol, kalite güvence ve kalite ı̇yileştirme
7 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
8 Sertifikasyon
9 Vize Sınavı
10 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
11 Sertifikasyon süreçleri (laboratuar)
12 Test Raporu Oluşturma
13 Sertifikasyon denetimleri
14 Dönemin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527827 Standardzasyonun konusunu, amaçlarını ve ı̇lkeleri kavranılacaktır.
2 1527828 Özelliklerine Göre Standartlar sınıflandıralacaktır.
3 1527829 Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar belirlenecektir.
4 1527830 Sertifikasyon çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek