Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF108 Sanat Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

10 .Y.Y.dan günümüze kadar uzanan mimari, resim, heykel eserleri içine alan sanatsal dönemler, akımlar bulundukları şartlarla çerçeve ortaya koyacak derinlikte incelenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Tonza Helvacıkara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Sanatı Tarihi, Mary Hollingsworth, (Çev. Rengin Küçükerdoğan, İnk. Kitabevi 2009 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, 2012 Türk Sanat Tarihi, Oktay Aslanapa, Yaykur Açıköğretim Dairesi, 1976 Tarihte Neler Oldu, Gordon Childe, (Çev. Alaeddin Şenel Mete Tunçay) Kırmızı Yay. İst.2009 Sanatın Öyküsü, E.H.Gombrich, (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. 1986 Eski Anadolu ve Trakya, Veli Sevin, İletişim Yay. 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, 10. y.y. dan bu yana, özellikle Batı sanatı tarihi ve sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları, Sanat eseri inceleme ve sanat akımlarının niteliklerini özümsemeleri, sanat eserlerini eleştirmeleri ve sanatçılar hakkında tutarlı bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Erken Hristiyanlık Döneminde Avrupa'da Sanat sanat tarihi II 1. ders sunum kopyası pdf.pdf
2 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler Orta Çağ Avrupa Sanatı-Gotik Dönem sanatın öyküsü.PNG
1.PNG
2.PNG
3 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI-ROMAN SANATI( Karolenj ve Romanesk Dönemler Orta Çağ Avrupa Sanatı-Gotik Dönem
4 Rönesans'ın doğuş sebepleri, sanat eserleri ve sanatçıları ile sanat eserlerinin nitelik ve özellikleri Romantizm Sanat akımı
5 Rönesans Mimarisi
6 İtalya'da Erken Rönesans (1400-1500)
7 Yüksek Rönesans (Resim, Heykel, Mimarlık (1500-1600)
8 Maniyerizm, Mimarlık, Resim ve Heykel
9 Ara Sınav
10 Barok Mimari, Resim ve Heykel
11 Barok Resim Sanatı Caravaggio, Guido Reni, Ribera, Rubens, Velazquez, Nicolas Poussin, Rembrant
12 Rokoko
13 Romantizm
14 19. yüzyıl, Avrupa Sanatı Realizm, Expresyonizm, Empesyonizm
15 20 yüzyıl Avrupa sanatına genel Bakış
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455112 Sanatın başlıca katagorilerinden heykel, seramik, resim ve mimari alanında bilgi sahibi olabilir.
2 1455113 Sanatın tarihsel gelişimi ve sanatsal olguların değişme sürecini öğrenir.
3 1455114 Toplumların hayatında sanat ve teknik gelişmelerin inkişaf sürecini bilebilir
4 1455115 Sanat tarihine mal olmuş sanat eserlerini ve sanatçıları tanıyabilir, sanat akımları hakkında bilgi sahibi olabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek