Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL354 Uluslararası Pazarlama 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrencilere global ölçekte yaşanan gelişmeleri anlayabilecekleri bakış açısını kazandırmak ve temel uluslararası pazarlama kavramlarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uluslararası Pazarlama - Sanem Alkibay vd. Beta yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası pazarlamanın temel kavramları ve globalleşmenin sonuçları Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması, Uluslararası Pazarlama Çevresi Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Süreci Uluslararası Pazar Seçimi ve Pazara Giriş Stratejileri Uluslararası Ürün Politikası, Uluslararası Pazarlamadaki Alternatif Ürün Politikaları Firmaların Ulusal ve Uluslararası ürünleri, Ürün hatlarının Yönetimi Uluslararası Pazarlamada Markalama ve Ambalajlama Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Uluslararası Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Yöntemler Uluslararası Pazarlamada Dağıtım. Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: reklam ve kişisel satış Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: halkla ilişkiler ve satış geliştirme Uluslararası pazarlamanın organizasyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 4 24
19 Beyin Fırtınası 8 10 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası pazarlamanın temel kavramları ve globalleşmenin sonuçları
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması, Uluslararası Pazarlama Çevresi
3 Uluslararası Pazarlama Araştırması ve Süreci
4 Uluslararası Pazar Seçimi ve Pazara Giriş Stratejileri
5 Uluslararası Ürün Politikası, Uluslararası Pazarlamadaki Alternatif Ürün Politikaları
6 Firmaların Ulusal ve Uluslararası ürünleri, Ürün hatlarının Yönetimi
7 Uluslararası Pazarlamada Markalama ve Ambalajlama
8 çalışma haftası
9 arasınav
10 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları ve Uluslararası Fiyatlandırmada Kullanılan Yöntemler
11 Uluslararası Ödemelerde Kullanılan Yöntemler
12 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım. Doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
13 Uluslararası Pazarlamada Fiziksel Dağıtım Faaliyetleri
14 Uluslararası Pazarlamada tutundurma kararları: reklam ve kişisel satış

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270537 Uluslararası pazarlamadaki pazarlama karması ve stratejilerini öğrenmek
2 1270538 Uluslararsı pazarlama çevresi ve stratejileri hakkkında genel bilgi sahibi olmak
3 1270539 Uluslararası ticaret, uluslararası bütünleşmeleri öğrenmek
4 1270536 Uluslararası pazarlamada "yükselen pazarlar" ı kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68898 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 68899 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 68900 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 68901 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 68902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 68903 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 68904 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 68905 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 68921 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 68906 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
11 68908 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
12 68912 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
13 68919 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
14 68922 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
15 68907 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
16 68909 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 68913 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
18 68920 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
19 68910 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
20 68914 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
21 68911 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
22 68915 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 68916 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 68917 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 68918 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4
2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4
3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek