Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL420 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde bilgi teknolojileri araçlarının nasıl kullanıldığının öğrenilmesinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlgili öğretim üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Management Information Systems Managing the Digital Firm. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Eleventh Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2009. Information Systems in Logistics and Transportation. B. Tilanus, Permagon, 1997. Bilişim Sistemleri ve Lojistik Ders Kitabı AUZEF İstanbul Üniversitesi. Lojistik Bilgi Sistemleri. Muharrem Bakkal, Arif Oflaz, Hiperlink Yayınları, 2011. Tedarik Zinciri Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri. Erkut Akkartal, Çağlayan Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde kullanılan bilişim teknolojileri, GSM, GPRS, RFID, MRP, ERP, SRM, CRM, EDI kavramları, dünya genelinde tedarik zinciri uygulamalarından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 3 6
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Kavramları 3 0
2 Tedarik Zincirinde Paydaşlar ve Tedarik Zinciri İlişkileri 3 0
3 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistikte kullanılan bilgi teknolojilerinin rolü 3 0
4 GSM, GPS, GPRS Kavramları 3 0
5 Barkod, RFID Uygulamaları 3 0
6 ERP Kavramı 3 0
7 ERP Kavramı 3 0
8 MRP I ve MRP II Kavramları 3 0
9 MRP I ve MRP II Kavramları 3 0
10 ERP’de İş Ortamı Kurulumunda Temel Süreçleri Uygulama 3 0
11 ERP’de İş Ortamı Kurulumunda Temel Süreçleri Uygulama 3 0
12 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde kullanılan bilgi teknolojisi araçlarına dair vaka incelemesi 3 0
13 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde kullanılan bilgi teknolojisi araçlarına dair vaka incelemesi
14 Dönem tekrarı ve beyin fırtınası 3 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461411 Öğrenci bilgi iletişim teknolojilerinin işletmelerde uygulama alanlarına hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1461410 Öğrenci tedarik zinciri yönetimi ve lojistikte kullanılan bilgi iletişim teknolojisi araçları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
3 1461412 Öğrenci modern teknolojilerin lojistik sistemlerdeki etkilerini analiz edebilecektir.
4 1461413 Öğrenci tedarik zinciri ve lojistik yönetiminde kullanılan bilgi teknolojisi araçlarına dair dünya çapında örnekler görecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 3 3
2 3 4 5 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 3
3 4 5 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3
4 4 5 3 5 5 3 5 5 4 3 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek