Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL424 Tersine Lojistik 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, tersine lojistik kavramlarının açıklanması, tersine lojistiğin ekonomik değer analizi, e-atıkların geri dönüşümü konularının tartışılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.Gör.Dr. Metin KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tersine Lojistik Yönetimi. Berk Ayvaz,Bersam Bolat, Gül T. Temur. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kaynakların ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden kullanımı ve bunun dünyada artan önemi, tersine lojistik ile ilgili kavramların tanımlanması, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi süreçlerinden oluşan ters lojistik faaliyetleri, ileri lojistik ile ters lojistiğin kıyaslanması ve farklılıkları, ürün yaşam dönümü yönetimi, atık ve hurda yönetimi, tersine lojistikte servis hizmetleri, tersine lojistikte kullanılan bilgi teknolojileri ve bütünleştirme yaklaşımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
34 Okuma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tersine Lojistik Kavramı ve Kapsamı __la__ Sekt__r__nde Tersine Lojistik ve Da____t__m__n Rol___ Bir Uygulama[#211390]-185026.pdf
2 Tersine Lojistikte Rol Oynayan Aktörler, Tersine Lojistik Faaliyetleri, Tersine Lojistikte Geri Dönüş Kaynakları 1. Tersine Lojistik Kavram ve İşleyiş.pdf
3 Ters Lojistikte Karar Aşamaları, İşletmelerin Tersine Lojistik Uygulama Sebepleri 10002796.pdf
4 İleri Lojistik ve Tersine Lojistik Arasındaki Farklar, Tersine lojistik ağlarının sınıflandırılması Ambalaj atıklarında tersine lojistik uygulaması.pdf
5 Elektrikli-Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü, Elektrikli-Elektronik Atık ürünlerin karakteristikleri, E-Atıkların Yönetmelik Bakımından İncelenmesi Gıda Sektöründe Tersine Lojistiğin Değerlendirilmesi.pdf
6 Tersine Lojistikte Problem Araştırma Alanları, Tersine Lojistik Ağı Tasarımı, İlaç sektöründe Tersine Lojistik.pdf
7 Belirsizlik Altında Tersine Lojistik Ağı Tasarımı ve stokastik modelleme yaklaşımı Tekstil ve hazır giyim sektörü ve T L.pdf
8 vize Ürün yamyamlaştırma.mp4
9 Belirsizlik Altında Tersine Lojistik Ağı Tasarımı ve stokastik modelleme yaklaşımı How Old Clothes Can Become New Clothes - Textile Recycling ♻️.mp4
10 Konularla ilgili Güncel makalelerin incelenmesi ve uygulamalar Textile Waste Recycling Using a Biological Method.mp4
11 Konularla ilgili Güncel makalelerin incelenmesi ve uygulamalar Tersine Lojistik önemi.pdf
12 Konularla ilgili Güncel makalelerin incelenmesi ve uygulamalar Tekstil ve hazır giyim sektörü ve T L.pdf
13 proje sunumu Ürün yeniden üretim.mp4
14 proje sunumu İlaç sektöründe Tersine Lojistik.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461965 çevre ve lojistik arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek.
2 1461966 tersine lojistik kavramı hakkında bilgi sahibi olunacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek