Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitlerle ilgili tanımlar, kavramlar ve genel bilgiler verildikten sonra, paraziter hastalıkların önemi sınıflandırılmaları, genel morfolojik özellikleri, isimlendirme kuralları, zonozlar ve antiparaziter tedavi hakkında temel bilgileri öğretmek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Umur Ş. 2013. Genel Parazitoloji. (Ders Notları). Samsun, - Schnieder T. 2006. Veterinärmedizinische Parasitologie. 6th ed. Parey, Stuttgart, 2006. -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis, Charles C Thomas, Publisher. Ed. Heinz Mehhlorn. 1988. Parasitology in Focus. Facts and Trends. Springer,1988. -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Coll. Publishing -Smyth JS. 1994. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994. Saygı G. 1999. Genel Parazitoloji. 2. Baskı. Sivas. Esnaf Ofset Matb.,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, parazitlerin tanımı, önemi, yayılışı, gelişimi, parazit tipleri, parazit ve konak ilişkileri, parazitlerin yaşam çemberi ve epidemiyolojileri, parazitolojide genel sınıflandırma ve isimlendirme kuralları, parazitlere karşı direnç ve bağışıklık, parazitik zoonozlar ve antiparaziter ilaçlarla ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra helmintlerin sınıf bazında genel özellikleri verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 52 1
10 Tartışma 2 8 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 60 60
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitlerin canlılar içindeki yeri, paraziter hastalıkların dünyada ve ülkemizde önemi, veteriner hekimlikteki yeri ve önemi
2 Parazitolojinin genel tarihçesi, Türkiye'de parazitolojinin gelişimi ve mevcut durumu, geleceği
3 Parazitlerin evrende dağılımı, canlılar içindeki yeri, canlılar arasındaki ilişkiler, ilişki çeşitleri, parazitlerin beslenme ve metabolizmaları
4 Parazitlerin kökeni ve evrimi, evrim sürecinde oluşan yapısal değişiklikler, parazitlerin geleceği
5 Parazitlerin doğada ve konaklardaki yayılımı, gelişimi, yaşama yerleri,
6 Taksonominin tanımı, önemi, genel ilkeleri ve parazitlerin bilimsel olarak sınıflandırılması ve Trematoda, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Atropoda, vb. sınıflarla ilgili temel bilgiler
7 Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, öncelik (prioritat) kuralı
8 Parazitlerde üreme ve çoğalma, sınıflara göre benzerlik ve farklar, gelişim dönemlerinin adlandırılması
9 Parazitlerin canlılara ve ekonomiye zararları
10 Parazitlerin konaklara bulaşma yolları, paraziter enfeksiyonların ekolojisi, epidemiyolojik kavram ve tanımlar
11 Paraziter hastalıklarda bağışıklık ve alerji, bağışık yanıt, bağışıklama çalışmaları
12 Paraziter enfeksiyonlarda klinik belirtiler ve Tanı Yöntemleri
13 Paraziter hastalıklarda prognoz ve sağaltım ilkeleri, kullanılan ilaçlar, sağaltım ilkeleri ve direnç sorunu
14 Paraziter zoonozlar, Paraziter hastalıklarda kontrol ve korunma yöntemlerinin temel ilkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1735609 Genel parazitoloj ile ilgili kavramları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78313 Yuksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Su Urunleri Hastalıkları alanındaki guncel ve ileri duzeydeki bilgileri ozgun dusunce ve/veya arastırma ile uzmanlık duzeyinde gelistirebilme, derinlestirebilme ve alanına yenilik getirecek ozgun tanımlara ulasabilme.
2 78314 Su urunlerinde alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklasımla degerlendirebilme ve kullanabilme.
3 78315 Su urunleri alanına yenilik getiren, yeni bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulama gelistirebilme ya da bilinen bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, ozgun bir konuyu arastırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 78317 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en onemli kazanım oldugunun bilincine sahiptir.
5 78316 Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilme.
6 78318 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.