Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitolojide yararlanılan serolojik ve moleküler tanı yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa -Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO -Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres -Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company - Melvin M. Electrophoresis. John Wiley and Sons, London, 1987. -Eds. Marr JJ, Nilsen TW, Komuniecki RW. Molecular Medical Parasitology. Academic Press, London, 2003. -Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner ve Tıbbi Parazitolojide kullanılan IFAT, ELİSA ve PCR, gibi moleküler ve serolojik tanı yöntemlerin genel prensipleri, rutin ve paraziter araştırmalarda kullanım yöntemleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Primer prob seçimi
2 DNA ve RNA izolasyonu
3 Moleküler amplifikasyon teknikleri
4 Restriksiyon endonükleazlar
5 DNA dizi analizi
6 Monoklonal antikor üretimi
7 Moleküler tekniklerin veteriner parazitolojide uygulama alanları
8 Moleküler ve serolojik çalışmalarda kullanılan cihazların tanıtımı
9 Hibridizasyon yöntemleri
10 Parazit hastalıklarında PCR
11 Parazit hastalıklarında RT-PCR
12 Parazit hastalıklarında ELISA
13 Western Blotting, Parazitlerin tanısında RFLP
14 Parazit hastalıklarında IFAT, Parazit hastalıklarda farklı testlerin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1523606 Bu dersin sonunda öğrenciler; ELISA, IFA ve IFAT tekniğini kullanabilir.
2 1523607 Kan ve doku örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapabilir.
3 1523604 PCR ve RFLP tekniklerini kullanarak DNA çoğaltabilir.
4 1523605 Bütün bu tekniklerin paraziter hastalıklarda nasıl kullanılacağını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78313 Yuksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Su Urunleri Hastalıkları alanındaki guncel ve ileri duzeydeki bilgileri ozgun dusunce ve/veya arastırma ile uzmanlık duzeyinde gelistirebilme, derinlestirebilme ve alanına yenilik getirecek ozgun tanımlara ulasabilme.
2 78314 Su urunlerinde alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklasımla degerlendirebilme ve kullanabilme.
3 78315 Su urunleri alanına yenilik getiren, yeni bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulama gelistirebilme ya da bilinen bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, ozgun bir konuyu arastırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 78317 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en onemli kazanım oldugunun bilincine sahiptir.
5 78316 Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilme.
6 78318 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek