Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilim ve bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel yayınlar ile etik ve bilimsel etik konularında temel kavramlar ile parazitoloji bilim alanıyla ilgili bilgiler uygulamalı olarak verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Akademik kurul kararı ile belirlenmektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atasoy N, Boydak M, Çırpan HA, ve ark.(editörler) (2011). Bilim Etiği. İst.Üniv.Yayın. TÜBA Bilim Etiği Komitesi (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, TÜBA Yayınları No.1, Türkiye Bilimler Akademisi, Tübitak Matbaası, Ankara, s. 70. Daşdemir, İ. (2016).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yay. Eğ. Dan. Tic. Ltd. Day R. (Altay GA, Çev.) 2000. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Tübitak Yay. 4.Basım. Ankara İnci O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yay. S.69-90. Köklü N. (2007). Aşırmayı Önlemek. Turk Psikoloji Bult, 13 (41): 20-27 Töreci K. (2010).Tıpta yayın etiği. Bizden örneklerle. ANKEM Derg 24 (1, Özel Ek):1-41 Ünal M, Toprak M, Başpınar V. (2012).Bilim etiğine aykırı davranışlar ve yaptırımlar: Sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve önerisi. Amme İdaresi Derg, 45(3):1-27.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, bilimsel araştırma projelerinin planlanması, bilgiye erişim yolları, objektif kaynak tarama ve kullanımı, bilgilerin seçimi, düzenlenmesi, proje yazımı, destek arama yöntemleri, proje sunumu, araştırma sonuçlarının yazımı ve yayımlanması gibi konular anlatılır. Ayrıca akademik etik açısından en sık karşılaşılan sorunlar olan aşırma, sahtecilik, dilimleme, dublikasyon, taraflı kaynak kullanımı, gibi olaylar hakkında bilgiler verilir. Parazitoloji bilim alanı temel alınarak örnek olaylar anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı, kavramlar ve kısa bilim tarihçesi
2 Bilimsel araştırma yöntemleri, tanım ve kavramlar
3 Parazitolojinin bilimdeki yeri ve parazitolojik araştırmalar
4 Bilimsel araştırmalarda planlanma
5 Bilimsel araştırma yazımı ve sunulması
6 Bilimsel araştırmalara maddi destek aramak
7 Araştırma sonuçları ve kesin rapor yazımı
8 VİZE SINAVI
9 Bilimsel makale türleri
10 Bilimsel makale yazımı
11 Etik ve akademik etik
12 Akademik dünyada en sık görülen etik sorunlar
13 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik sorunların çözümü
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309263 Bilim, bilimsel araştırma ve yayını tanımlayabilir.
2 1309264 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik kuralları açıklayabilir.
3 1309265 Bilimsel araştırmanın planlanması, sunulması, sonuçların yazılması ve yayınlanmasıyla ilgili temel kavramları açıklayabilir.
4 1309266 Üniversiteler ve akademik dünyada en çok karşılaşılan etik sorunları bilir.
5 1309267 Bilimsel rapor ve makale yazmak için temel basamakları tanımlayabilir.
6 1309268 Bilimsel bir konuyla ilgili yazılı kaynakları tarayabilir ve kısa bilimsel rapor yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70638 Yuksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Su Urunleri Hastalıkları alanındaki guncel ve ileri duzeydeki bilgileri ozgun dusunce ve/veya arastırma ile uzmanlık duzeyinde gelistirebilme, derinlestirebilme ve alanına yenilik getirecek ozgun tanımlara ulasabilme.
2 70639 Su urunlerinde alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklasımla degerlendirebilme ve kullanabilme.
3 70640 Su urunleri alanına yenilik getiren, yeni bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulama gelistirebilme ya da bilinen bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, ozgun bir konuyu arastırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 70642 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en onemli kazanım oldugunun bilincine sahiptir.
5 70641 Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilme.
6 70643 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek