Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO102 Genel Biyoloji II 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Hayvan hücresinin genel yapısı, hücre bölünmesi,hayvansal dokular ve hayvanlarda organ sistemlerinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Tohit Güneş. (2006). Genel Biyoloji. Anı Yayıncılık. Ankara -İlhami Kiziroğlu. (1990). Genel Biyoloji. Desen Yayınları. Ankara. -Tohit Güneş, M.Handan Güneş, Dilek Çelikler, Sibel Demir.2008. Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri. Anı Yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Canlıların ortak özelliklerini, canlıların sınıflandırılmasını, bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılmasını, hayvan hücresinin genel yapısını, hücre bölünmesini, hücre siklusunu, döllenmeyi, segmentasyonu, organogenezi, hayvansal dokuları ve hayvanlarda organ sistemlerini açıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Canlıların ortak özellikleri, canlıların sınıflandırılması ve bitki-hayvan hücresinin karşılaştırılması
2 Genel hücre yapısı, hücre zarı ve sitoplazma içi organeller
3 Sitoplazma içi organeller ve nukleus
4 Mitoz bölünme
5 Mayoz bölünme
6 Hücre siklusu ve döllenme
7 Segmentasyon ve organogenez
8 Hayvansal dokular
9 Ara sınan
10 Hayvansal dokular
11 Sindirim sistemi ve dolaşım sistemi
12 Sinir sistemi ve solunum sistemi
13 Boşaltım sistemi ve endokrin sistem
14 Üreme sistemi ve duyu organları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253725 Canlıların ortak özellikleri ve canlıların sınıflandırılmasını bilir, bitki-hayvan hücresini karşılaştırır
2 1253726 Genel hücre yapısını, hücre zarını, sitoplazma ve organelleri ve nukleusu tanımlar.
3 1253727 Hücre bölünmesini, hücre siklusunu,döllenmeyi,segmentasyonu ve organogenezi açıklar
4 1253728 Hayvansal dokuları bilir ve sınıflandırır.
5 1253729 Hayvanlarda organ sistemlerini bilir ve açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2
2 5 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2
3 5 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2
4 5 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2
5 5 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek