Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO110 Bilim Tarihi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bilimin tarihsel süreç içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel vb etkiler altında değişimini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doc. Dr. Ozgur Taskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Bilim Adamları (1992). TÜBİTAK Yayınları. 2.Yıldırım, Cemal (2008). TÜBİTAK Yayınları. 3.Yıldırım, Cemal (2012). Bilim Tarihi. Remzi Kitabevi. 4. Acot, Pascal (1999). Bilim Tarihi. Dost Kitabevi. 5. Evrim Genc Kumtepe (2016). Bilim Tarihi (Taskin ve Karahan).Cocuk Bilim Teknoloji. Anadolu Üniversitesi. 6. Conner. C. D. (2010). Halkın Bilim Tarihi. TÜBİTAK.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim tarihindeki uygarlıklar ve bilimin temel özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersten beklentiler nelerdir? Kaynakların içeriği.
2 Bilim nedir ne değildir? Bilim tarihin önemi nedir? Teori, yasa ve hipotez gibi kavramlar
3 Bilim ve etik arasındaki ilişki, sahte bilim( pseudoscience)
4 Bilimin Doğası ve Toplumsal ilişkisi (Bilim Tarihi Cetveli ödevi)
5 Bilimsel bilginin önemi? Bilim ve tarihsel süreç, Bilim felsefe arasındaki fark
6 Mezopotamya'dan günümüze bilim tarihi
7 Mezopotamya ve Mısır'da bilim
8 Yunan, Helenistik Dönemde ve Erken Romalılarda bilim
9 Ara sınav
10 Ortaçağ'da ve İslam Dünya'sında bilim
11 Skolastik Dönem ve Rönesans
12 Aydınlanma Dönemi ve Endüstriyel Devrim
13 19. 20 yy' da bilim
14 Günümüz bilim anlayışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297878 Bilim tarihini sosyal, ekonomik ve diğer kültürel boyutları ile irdeleyebilmek
2 1297879 Günümüz biliminin gelişim süreçleri ve uygarlıkları tanımak
3 1297880 Bilim ve sahte bilim arasındaki farkları algılamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek