Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO217 Sitoloji Lab. 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Virüsler, prokaryotik ve ökaryotik hücreleri,hücrenin moleküler içeriğini,hücreleri araştırma yöntemlerini, genel hücre yapısını, hücre yüzünü oluşturan elemanları, hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapıları,sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sistemini,sitoplazmik organelleri,hücre iskeletini,nukleusu,nukleolusu,kromozomları,hücre bölünmesi ve hücre siklusunu modeller, perparatlar ve orjinal elektiron mikroskop fotograflarında tanır. anlatır ve çizer.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Ders notları -Tohit Güneş, M.Handan Güneş, Dilek Çelikler, Sibel Demir.2008. Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri. Anı Yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Virüsler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin,hücrenin moleküler içeriğinin, genel hücre yapısının, hücre yüzünü oluşturan elemanların, hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapıların,sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sisteminin,sitoplazmik organellerin,hücre iskeletinin,nukleus,nukleolus vekromozomların,hücre bölünmesi ve hücre siklusunun modeller, perparatlar ve orjinal elektiron mikroskop fotograflarında incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
36 Rapor 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gruplamaların yapılması. Laboratuvar kuralları. Mikroskop kullanma ve prensipleri.
2 Işık mikroskop çeşitleri ve çalışma prensipleri
3 Elektron mikroskop çeşitleri ve tanıtımı
4 Bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırılarak incelenmesi
5 Plazmoliz ve deplazmolizin incelenmesi ve çizilmesi
6 Hücre yüzünü oluşturan elemanlar ve hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapıların incelenmesi ve çizilmesi
7 Granüllü endoplazmik retikulum ve düz endoplazmik retikulum,sentrioller ve mitokondrilerin incelenmesi ve çizilmesi
8 Plastitler,ribozomlar ve lizozomların incelenmesi ve çizilmesi
9 Ara sınav
10 Endositoz,eksositoz, vakuollerin incelenmesi ve çizilmesi
11 Mikrotübülller, mikrofilamentler ve hücre iskeletinin incelenmesi ve çizilmesi
12 Nukleus,nukleolus ve kromozomların ve hücre siklusunun incelenmesi ve çizilmesi
13 Mitoz bölünmenin preparatlar üzerinde incelenmesi ve çizilmesi
14 Mayoz bölünmenin preparatlar üzerinde incelenmesi ve çizilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253014 Laboratuvar kurallarını, mikroskop kullanma prensiplerini, ışık - elektron mikroskop çeşitleri ile çalışma prensiplerini bilir ve açıklar.
2 1253015 Bitki ve hayvan hücresini ayırt eder ve farklılıklarını söyler. Plazmoliz ve deplazmolizin olaylarını çizerek açıklar.
3 1253016 Hücre yüzünü oluşturan elemanlar ve hücre yüzünün farklılaşması ile oluşan yapıları çizerek açıklar.
4 1253017 Sitoplazma ve sitoplazmik vakuol sistemini, sitoplazmik organelleri ve hücre iskeletini çizerek açıklar.
5 1253018 Nukleus, nukleolus ve kromozomları tanır ve açıklar.
6 1253024 Mitoz ve mayoz bölünme ile hücre siklusunu çizerek açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3
2 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3
3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3
4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3
5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3
6 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek