Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretmenin kuramsal olarak temellerinin anlaşılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doc. Dr. Özgür Taşkın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğrenci istediği kitabı almakta serbesttir.Aşağıdaki kitapların yararlı olacağı düşünülmektedir. 1- Ellis Jeanne Ormrod. (1999). Human Learning. Merrill. OH. 2- Sevil Büyükalan Filiz (Ed). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegema Ankara. 3- Nuray Senemoğlu. Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Pegema Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel öğrenme kuramları Davranışçılık, SOT ve Bilişselcilik-yapılandırmacılık dahil. Kuramlar arasındaki ilişkiler ve farkılaşmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersten beklentiler ve kaynaklar derse giriş
2 Kuram nedir, öğrenme kuramları neyi anlatır? Lisans ____rencilerinin Kuram (Teori) Kavram__n__ Alg__lay____lar__[#51424]-43764.pdf
3 Davranışcılık nedir? Davranışcılığın öğrenme üzerine temel tahminleri nelerdir?
4 Klasik koşullanma, Edimsel koşullanma, pekiştireç, ödül-ceza ilişkisi
5 Sosyal Öğrenme Kuramı ve kuramın öğrenim açısından genel perspektifleri
6 Sosyal Öğrenme Kuramı ve kuramın öğrenim açısından genel perspektifleri
7 Bilişsel Kuram ve yansımaları
8 Bilişsel kuram ve Yapılandırmacılık bağı kitap bölümü.docx
9 Ara sınav
10 Yapılandırmacılığa getirilen eleştiriler kitap bölümü.docx
11 Davranışcılığa ve SOT'a getirilen eleştiriler
12 Çoklu Zeka ve farklı kuramların ilişkileri
13 Öğrencilerin sunumları (Bir öğrenme kuramı ile ders planı)
14 Öğrencilerin sunumları (Bir öğrenme kuramı ile ders planı)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254549 Öğrenme ve öğretme nedir sorusunun kuramsal temellerini irdelemek
2 1254550 Farklı öğrenme kuramları arasındaki ilişkileri kavramak
3 1254551 Öğrenme kuramlarını yaşama uygulayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4
2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4
3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek