Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO213 Davranış Biyolojisi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere, davranışın oluşumunda etkili olan biyolojik yapı ve süreçler hakkında bilgilendirmek, farklı canlılarda görülen davranış türleri hakkında farkındalıklarını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yel, M., Bahçeci, Z. ve Yılmaz, M. (2008). Genel Biyoloji, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Davranış nedir? Bir hücrelilerde, bitkilerde ve farklı hayvan gruplarındaki davranış çeşitleri, Doğuştan gelen davranışlar, refleks, içgüdüsel davranışlar, oryantasyon hareketleri, öğrenilmiş davranışlar, Biyoritm.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 2 26
14 Gözlem 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış Nedir? Etolojinin Tarihsel Gelişimi
2 Davranışın Oluşumunda Etkili Olan Biyolojik Yapı ve Süreçler
3 Davranışların İncelenmesi İle İlgili Kriterler
4 Bir Hücreli Canlılardaki Davranışlar
5 Bitkilerdeki Tropizma ve Nasti Hareketleri
6 Hayvanlarda Doğuştan Gelen Davranışlar, Refleksler, İçgüdüsel Davranışlar
7 Oryantasyon (yönelme) Hareketleri: Kinesisler ve Taksi hareketleri
8 Ara sınav
9 Hayvanlarda Sonradan Kazanılan (öğrenilen) Davranışlar
10 Biyolojik Saat (Biyoritm)
11 Hayvanlarda Sosyal Davranışlar
12 Hayvanlarda Sosyal Hayat Şekilleri
13 Hayvanlar Arasında Haberleşme
14 Hayvanların Davranışında Ortaya Çıkan Düzenli Değişiklikler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254143 Davranışı etkileyen biyolojik yapı ve süreçleri açıklar.
2 1254144 Canlılardaki doğuştan gelen davranışları bilir.
3 1254145 Hayvanlardaki öğrenilmiş davranışları açıklar.
4 1254146 Hayvanlardaki haberleşme ve sosyal davranışları örneklerle açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 5 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3
2 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
3 5 4 4 3 5 3 5 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4
4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek