Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO202 Hayvan Histolojisi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Hayvansal dokuların sınıflandırılarak incelenmesi ve örneklendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-L. Carlos Junqueira, Jose Carneiro ve Robert O. Kelley. (1998). Temel Histoloji. Çeviri Editörü. Yener Aytekin. Barış Kitabevi. İstanbul. -Şermin Peker. (1990). Histoloji. Uludağ Üniversitesi Basımevi. Bursa. -Tohit Güneş. (2006). Genel Biyoloji. Anı Yayıncılık. Ankara -İlhami Kiziroğlu. (1990). Genel Biyoloji. Desen Yayınları. Ankara. -Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Histoloji ve çalışma yöntemlerini,epitel dokuyu,bağ dokuyu, yağ dokuyu, kıkırdak ve kemik dokuyu,sinir dokuyu, kas dokuyu ve kan dokuyu tanır ve açıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histoloji ve çalışma yöntemleri
2 Örtü epiteli
3 Örtü epiteli
4 Bez epiteli
5 Bez epiteli
6 Bağ doku
7 Bağ doku
8 Kan doku
9 Ara Sınav
10 Yağ doku
11 Kıkırdak doku
12 Kemik doku
13 Kas Doku
14 Sinir Doku

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253705 Histoloji ve çalışma yöntemlerini bilir.
2 1253706 Epitel dokuyu tanır ve açıklar
3 1253707 Bağ ve destek dokuyu tanır ve açıklar
4 1253708 Kan dokuyu tanır ve açıklar
5 1253709 Kas dokuyu tanır ve açıklar
6 1253710 Sinir dokuyu tanır ve açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
2 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
3 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
4 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
5 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
6 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek