Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO208 Bitki Ekolojisi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bitki ekolojisinin temel kavram ve prensipleri hakkında bilgi vermek ekolojik problemleri çözüm yeteneği kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kılınç, M., Kutbay, H. G. 2008. Bitki Ekolojisi. Palme Yayınları,490 pp. Ankara. 2. Işık, K. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayınları, 598 pp, Ankara. 3. Chapin FS, Matson PA, Mooney HA. 2002. Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology. Springer Publications, 436 pp. New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki ekolojisinin tanımı, bölümleri ve bitki ekolojisinde temel kavramlar Çevresel faktörler ve bitkilerle olan ilişkileri (iklimsel faktörler) Çevresel faktörler ve bitkilerle olan ilişkileri (toprak faktörleri) Biyotik faktörler, Bitkilerde savunma mekanizmaları ve topografik faktörler Ekosistem kavramı, ekosistemlerin yapı ve işlevleri, genel özellikleri ve sınıflandırılması Üretim ve biyomas kavramları ve tipleri , ölü örtünün (litter) oluşumu ve özellikleri Ekosistemlerde meydana gelen değişmeler ve ekosistemlerin kirlenmesi Süksesyon ve klimaks kavramlarının tanımlanması, süksesyon ve klimaks tipleri,Biyolojik çeşitlilik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 10 1
10 Tartışma 1 20 1
11 Soru-Yanıt 2 10 1
14 Gözlem 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 15 1
23 Proje Sunma 1 15 1
2 Final Sınavı 1 85 1
41 Proje Sunma 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 2 4 8
11 Soru-Yanıt 2 4 8
14 Gözlem 10 1 10
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
20 Rapor Hazırlama 10 1 10
22 Proje Hazırlama 10 1 10
23 Proje Sunma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ekolojisinin tanımı, bölümleri ve bitki ekolojisinde temel kavramlar
2 Çevresel faktörler ve bitkilerle olan ilişkileri (iklimsel faktörler)
3 Çevresel faktörler ve bitkilerle olan ilişkileri (toprak faktörleri)
4 Biyotik faktörler
5 Bitkilerde savunma mekanizmaları ve topografik faktörler
6 Ekosistem kavramı, ekosistemlerin yapı ve işlevleri, genel özellikleri ve sınıflandırılması
7 Üretim ve biyomas kavramları ve tipleri , ölü örtünün (litter) oluşumu ve özellikleri
8 Ekosistemlerde meydana gelen değişmeler ve ekosistemlerin kirlenmesi
9 Süksesyon ve klimaks kavramlarının tanımlanması, süksesyon ve klimaks tipleri
10 VİZE
11 Arktik ve alpin bitkilerin ekolojisi
12 Stres kavramı, stres tipleri ve bitkilerin stres faktörlerine karşı oluşturdukları cevaplar, bitkilerin strese karşı geliştirdikleri temel strateji tiplerinin sınıflandırılması
13 Tuzcul (halofit) bitkilerin ekolojisi, bitkilerde fenotipik plastisite
14 Biyolojik çeşitlilik
15 FİNAL
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254532 Bitki ekolojisindeki temel kavramlar öğretilecektir.
2 1254533 Çevresel ve biyotik faktörlerin bitki yaşamı üzerindeki etkileri öğretilecektir.
3 1254534 Ekosistemin temel yapı ve özellikleri kavratılacaktır.
4 1254535 Kirlilik ve ekosistem ilişkisi öğretilecektir.
5 1254536 Öğrenci temel ekolojik problemler hakkında çözümler üretebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek