Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO218 Hayvan Histolojisi Lab. 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Hayvansal dokulara ait preparatların incelenmesi ve çizimlerin yapılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Laboratuvar Kılavuzu.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Histoloji ve çalışma yöntemlerini bilir, epitel dokuya,bağ dokuya, yağ dokuya, kıkırdak ve kemik dokuya, sinir dokuya, kas dokuya ve kan dokuya ait hazır preparat örneklerini inceler ve çizim yapar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Histoloji ve çalışma yöntemleri
2 Tek katlı örtü epiteline ait örnek preparatların incelenmesi
3 Çok katlı örtü epiteline ait örnek preparatların incelenmesi
4 Bez epiteline ait örnek preparatların incelenmesi
5 Bez epiteline ait örnek preparatların incelenmesi
6 Kan doku preparatlarının incelenmesi
7 Bağ dokuya ait örnek preparatların incelenmesi
8 Bağ dokuya ait örnek preparatların incelenmesi
9 Ara sınav
10 Bağ dokuya ait örnek preparatların incelenmesi
11 Kıkırdak doku preparatlarının incelenmesi
12 Kemik doku preparatlarının incelenmesi
13 Kas dokuya ait örnek preparatların incelenmesi
14 Sinir dokuya ait örnek preparatların incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253713 Histoloji ve çalışma yöntemlerini bilir
2 1253714 Epitel dokuya ait preparatları inceler ve çizer
3 1253715 Bağ ve destek dokuya ait preparatları inceler ve çizer
4 1253716 Kan dokuya ait preparatları inceler ve çizer
5 1253717 Kas dokuya ait preparatları inceler ve çizer
6 1253719 Sinir dokuya ait preparatları inceler ve çizer

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4
3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4
6 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek