Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO212 İlkyardım 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İlkyardım uygulamaları ilgili olarak bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. M.Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Bertan, M. Ve Güler Ç.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 2)Dirican, R. Ve Bilgel N. (1993) Halk sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basınevi. Bursa 3)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 4)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara. 5)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul. 6)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara. 7)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2003) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara. 8)Pampal, S., Dindar, H. Ve Korgal, E. (2001). Sağlık e Trafik Eğitimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları; İlkyardım dolabının önemi ve hazırlanması; Solunum ve kalp durmasında ilkyardım; Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım; Kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda ilk yardım; Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardım; Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım; Trafik kazalarında ilk yardımı; Hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı. İlk yardımın tanımı, konusu, amacı ve genel kuralları
2 ,İlkyardım dolabının önemi ve hazırlanması,
3 Solunum durmasında ilk yardım
4 Kalp durmasında ilk yardım
5 Solunum yolu tıkanmalarında ilk yardım,
6 Kanamalarda ve şoklarda ilk yardım,
7 Komalarda ve bayılmalarda ilk yardım,
8 Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardımı,
9 Ara sınav
10 Yanıklarda ve donmalarda ilk yardım
11 Zehirlenmelerde ilk yardım
12 Hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardım,
13 Trafik kazalarında ilk yardımı,
14 Hasta ve yaralıların taşınması yöntemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253685 İlk yardın nedir, ilk yardımın konusu, amacı ve genel kurallarını açıklar. İlkyardım dolabının önemini ve hazırlanmasını bilir ve uygular
2 1253686 Solunum ve kalp durmasında, solunum yolu tıkanmalarında ilk yardımı bilir ve uygular.
3 1253687 Kanamalarda, şoklarda, komalarda ve bayılmalarda ilk yardımı bilir ve uygular.
4 1253688 Burkulmalarda, çıkıklarda ve kırıklarda ilk yardımı bilir ve uygular.
5 1253689 Yanıklarda, donmalarda, zehirlenmelerde, hayvan ve böcek ısırmalarında ilk yardımı bilir ve uygular.
6 1253694 Trafik kazalarında ilk yardımı ve yaralıların taşınması yöntemlerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 2 1 3 5
2 3 2 2 3 2 1 3 5
3 3 2 2 3 2 1 3 5
4 3 2 2 3 2 1 3 5
5 3 2 2 3 2 1 3 5
6 3 2 2 3 2 1 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek