Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO303 Hayvan Fizyolojisi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Hayvanlardaki farklı fizyolojik olayların temel esasları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevran Eylem GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Principles of Animal Physiology (J.A.Wilson) 2-Phsiology (F.L.Strand) 3-Principles of Physiology ( R.M.Berne, M.N.Levy) 4-Animal Physiology (M.Stewart) 5-Communication within Animal Cells (G.J.Barritt)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyolojik zarların yapısı ve fonksiyonları Biyolojik zarlar ve madde taşınma mekanizmaları İstirahat membran potansiyeli İş potansiyeli Sinapslar: Kimyasal ve elektriksel sinapslar İskelet kasının yapısı ve kasılma mekanizması Düz kasın yapısı ve kasılma mekanizması Koku alma fizyolojisi Tat alma fizyolojisi İşitme ve denge fizyolojisi Görme fizyolojisi Solunum sistemi Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik zarların yapısı ve fonksiyonları
2 Biyolojik zarlar ve madde taşınma mekanizmaları
3 İstirahat zar potansiyeli
4 İş potansiyeli
5 Sinaplar:kimyasal ve elektriksel sinapslar
6 İskelet kasının yapısı ve kasılması
7 Düz kasların yapısı ve kasılması
8 Koku alma fizyolojisi
9 Tat alma fizyolojisi
10 Ara sınav
11 İşitme ve denge fizyolojisi
12 Görme fizyolojisi
13 Solunum sistemi
14 Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksit) kan yoluyla taşınması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1322469 Hayvanların çevre koşullarına fizyolojik olarak nasıl adapte olduklarını öğrenme
2 1322471 Kemoreseptörler, mekanoreseptörler ve fotoreseptorlerle duyu almanın genel esaslarını kavrama
3 1322468 Membran fizyolojisini kavrama: membranın yapısı ve kompozisyonu, membran transpotu
4 1322470 Aktif ventilasyonla gaz değişiminin esaslarını öğrenme
5 1322473 Kas fizyolojisinin temel mekanizmasını kavrama
6 1322472 Refleksler hakkındaki temel bilgileri kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4
2 4 4
3 3 3 3
4 3 3
5 3 3
6 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek