Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO305 Genetik 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı genlerin, karakterlerin oluşumu ve nesilden nesile aktarımını nasıl sağladığını, genom içindeki organizasyonunu ve populasyon içindeki davranışlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Haydar Karakaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. A.J.F. Griffiths, S.R. Wessler, S.B. Carroll, J. Doebley, 2014. Genetik Analize Giriş. Onuncu baskıdan çeviri. Çev. ed. E.D. Özsoy. Palme Yayıncılık, Ankara. 2. W.S. Klug, M.R. Cummings, 2009. Genetik Kavramlar. Sekzinci baskıdan çeviri. Çev. ed. C. Öner. Palme Yayıncılık, Ankara 3. A. J. F., Griffiths, Jeffrey H. Miller, David T. Suzuki, Richard C. Lewontin, William M. Gelbart, 2004. An Introduction to Genetic Analysis. W.H. Freeman, 8th Edition, Basingstoke. 4. P. J., Russel, 1996. Genetics. Harper Collins College Publishers, 4th Edition, New York. 5. H. Karakaya, 2017. Genel Genetik Ders Notları,2017. Ondokuz Mayıs Universitesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mendel yasaları, kromozomlar, mitoz ve mayoz bölünme, eşeye bağlı kalıtım ve eşeyin belirlenmesi, bağlantı, krossing-over ve genetik haritalama, kromozom sayısı ve yapısındaki değişiklikler, populasyon genetiği ve evrim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetik kavramı, dalları ve uygulama alanları.
2 Genotip ve fenotip kavramları. Mendel deneylerinin tasarımı.
3 Ayrılma ve bağımsız açılım ilkeleri.
4 Trihibrit çaprazlama, test çaprazlaması ve soyağacı üzerinden insan karakterlerinin analizi.
5 Mitoz ve Mayoz bölünme, eşeye bağlı kalıtım.
6 Eşey belirlenme mekanizmaları ve insanlarda eşeye bağlı karakterlerin kalıtımı.
7 Çoklu allellilik, eksik ve eş baskınlık.
8 Gen etkileşimleri ve Mendel oranlarının modifikasyonu.
9 Sitoplazmik kalıtım, gen ekspresyonuna çevrenin etkisi.
10 Ara sınav.
11 Bağlantı ve kısmi bağlantı, genetik harita kavramı.
12 İki nokta ve üç nokta test çaprazlamalarıyla genetik haritalama.
13 Populasyon genetiği.
14 Kromozom mutasyonları, kromozom sayısı ve düzenlenmesindeki varyasyonlar.
15 Mikrobiyal genetik.
16 Final Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277780 Genetiğin canlılık için önemini kavrar.
2 1277781 Fenotipin, genotip ve çevre ile etkileşim sonucu oluştuğunu kavrar.
3 1277782 Mitoz ve mayoz bölünme ile genetik bilgi aktarımının nasıl yapıldığını öğrenir.
4 1277783 Karakterlerin kalıtım mekanizmaları hakkında genetik analizler yapabilir.
5 1277784 Bağlantı kavramını ve genetik haritalamayı öğrenir.
6 1280107 Kalıtımı populasyon düzeyinde açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 2
2 5 2
3 5 2
4 5 2
5 5 2
6 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek