Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO309 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgi sahibi olmak ve edinilen bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Uysal,K. F. (2005). Anne ve Çocuk Sağlığı. Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 2)Akyldız, N. (2000). Anne ve Çocuk Sağlığı. Yapa Yayınları. Ankara. 3)Sasaoğlu, F. (1996). Anne ve Çocuk Sağlığı. EsinYayınevi. İstanbul. 4)Akşit, L. (1994). Anne Sağlığı Hemşireliği. Sistem Ofset. Ankara. 5)Gordon, T. (1999). Etkili Ana Baba Eğitimi. Sistem Yayıncılık. İstanbul. 6)Kitapçı, U. F. (2004). Çocuğum Sağlıklı Büyüyor mu? Morpa Kültür Yayınları. İstanbul. 7)Lissauer,T. And Clayden G. (1997). Illustrated Textbook o Pediatrics. Times Miror International Publishers Limited. Spain. 8)Whaley, L. P. And Wong, D. L. (1987). Ursing Care of Infants and Children. The CV. Mosby Company, St. Louis. 9)Kitzinger,S. (1999). The Complete Book of Pregnancy and Childbirth. Alfred A. Knopf. 10)Johnson R. V. (1994). Mayo Clinic. Complete Book of Pregnancy and Baby’s First Year. William Morrow and Company. 11)Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2003) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara. 12)Pampal, S., Dindar, H. Ve Korgal, E. (2001). Sağlık e Trafik Eğitimi. Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık. Ankara. 13)Bertan, M. Ve Güler Ç.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 14)Dirican, R. ve Bilgel N. (1993) Halk sağlığı, Uludağ Üniversitesi Basınevi. Bursa 15)Güneş, T. (2006). Genel Biyoloji, Anı yayıncılık. Ankara 16) Baysal, A. (1990). Beslenme, Ankara. 17) Kavas, A. (2000) Sağlıklı Yaşam İçin Doğru Beslenme, İstanbul 18) Sağlıklı beslenme www.maltepe.edu.tr/destek_birimleri/sks/saglik_dokuman/sagliklibeslenme.pdf [5] sağlıklı beslenme www.bilkent.edu.tr/~bilheal/aykonu/Ay2003/June03/sagliklibeslenme.html - 13k gibi konu ile ilgili internet adresleri

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeterli ve dengeli beslenmede besin gruplarını,besin ögeleri ve vücuttaki görevlerini,gebelik döneminde beslenmeyi,emzirme döneminde beslenmeyi,anne sütünü,0-1 yaş grubu bebeklerin beslenmeyi,1-6 yas grubu çocukların özelliklerini ve beslenmesini, çocuklarda büyümenin izlenmesi ve değerlendirilmesini, protein enerji malnütrisyonu ve çocukluk çağı şişmanlığını,kreş ve gündüz bakım evlerinde beslenme ve menü planlanmasını ve güvenli besini bilir ve önemini açıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 1 13 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörler.Besinler ve besin grupları. Besin pramidi.
2 Besin ögeleri ve vücuttaki görevleri. Karbonhihratlar ve proteinler.
3 Lipidler ve mineraller
4 Vitaminler
5 Gebelik döneminde beslenme
6 Emziklilik döneminde beslenme
7 Anne sütü ve önemi
8 0-1 yaş grubu bebeklerin beslenmesi
9 Ara sınav
10 1-6 yaş grubu çocukların beslenmesi
11 Örnek menülerin incelenmesi. Çocuklarda büyümenin izlenmesi ve değerlendirilmesi.
12 Protein enerji malnütrisyonu ve çocukluk çağı şişmanlığı
13 Kreş ve gündüz bakım evlerinde beslenme ve menü planlama
14 Güvenli besin ve beslenme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253695 Yeterli ve dengeli beslenmede besin ögeleri ve vücuttaki görevlerini bilir ve açıklar
2 1253696 Besin piramidini ve besin gruplarını, önemini bilir ve açıklar
3 1253697 Gebelik döneminde, emzirme döneminde ,0-1 yaş grubu bebeklerde ,1-6 yas grubu çocuklarda beslenmeyi bilir ve açıklar
4 1253698 Çocuklarda büyümenin izlenmesi ve değerlendirilmesini, protein enerji malnütrisyonunu ve çocukluk çağı şişmanlığını bilir ve açıklar
5 1253699 Kreş ve gündüz bakım evlerinde beslenme ve menü planlanmasını ve güvenli besini bilir ve önemini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 3 1 2 5
2 3 2 2 3 3 1 2 5
3 3 2 2 3 3 1 2 5
4 3 2 2 3 3 1 2 5
5 3 2 2 3 3 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek