Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO302 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Sınıflandırma sistemi ve Vasküler bitkilerin filogenetik sınıflandırma sistemlerinin öğretilmesi Tohumlu Bitkilerin taksonomik kuralları ve sistematik bir düzen içinde tanıtılması, Pteridospermae, Gymnospermaenin ve Angiospermae sınıflandırılması ve önemli taxonları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Davis, PH. Heywood, VH. Principles of Angiosperm Taxonomy. Edinburgh and London Engin A. (2000).Tohumlu Bitkiler Sistematiği. OMÜ, Eğitim Fak. George H. M. Lawrence, Taxonomy of Vascular Plants. The Macmillan Company:Newyork Karaer F. (2000).Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Laboratuvar kitabı, . Amasya (Basılmamış Ders Notu) Özcan S, (1998).Tohumlu Bitkiler Sistematiği , Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları. Simpson MG. ( 2012). Bitki sistematiği,Çeviri Edit Z. AytaçHaftalık Ders İçeriği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınıflandırma sistemleri. Bessey ve Hutchinson'ın filogenetik sınıflandırma sistemleri ve kuralları. Pteridospermae, Gymnospermaenin sınıflandırması ve önemli taxonları. Angiospermaenin sınıflandırılması. Dictyledoneae'nin sınıflandırması ve önemli dikotiledon taxonları. Mocotyledoneae'nin sınıflandırması ve önemli mokotiledon taksonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 10 1
5 Derse Katılım 12 25 1
9 Problem Çözümü 1 2 1
10 Tartışma 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
14 Gözlem 1 5 1
16 Alan Gezisi 1 5 1
19 Beyin Fırtınası 2 2 1
20 Rapor Hazırlama 1 6 1
21 Rapor Sunma 1 6 1
22 Proje Hazırlama 1 8 1
23 Proje Sunma 1 8 1
29 Bireysel Çalışma 1 8 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
9 Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 1 5 5
11 Soru-Yanıt 1 5 5
14 Gözlem 1 5 5
16 Alan Gezisi 1 5 5
19 Beyin Fırtınası 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıflandırma sistemi ve filogenetik sınıflandırma sistemleri, Bessey'in ve Hutchinson'ın sınıflandırma sistemi ve kuralları
2 I.Classis Pteridospermae; Genel özellikler, Tohumsuz Bitkilerle filogenetik ilişkiler, Pteridospermae'nin sistematiği
3 Tohumsuz bitkilerden Tohumlu bitkilere geçiş nasıl olmuştur?
4 II.Classis: Gymnospermae (Açık tohumlular); Genel özellikler, Pteridospermae ile farklılıklar
5 Bennettiales, Cordaitales, Gingkoales ordoları ve dahil olan taksonların özellikleri
6 Cycadales, Taxales, Coniferales ve Gnetales ordoları ve dahil olan taksonların özellikleri Gymnospermae ve Angiospermae arasındaki farklar
7 III.Classis: Angiospermae'nin genel özellikleri gelişmesi ve yayılışı
8 1. Subclassis: Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler)
9 1. Subclassis: Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler)
10 Ara sınav
11 1. Subclassis: Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler)
12 1. Subclassis: Dicotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler)
13 2. Subclassis: Monocotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler)
14 2. Subclassis: Monocotyledoneae'nin genel özellikleri ve örnek taksonlar (ordo, familya, cins ve türler)
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254628 Tohumlu bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili taksonomik prensipler öğretilecektir.
2 1254629 Önemli Tohumlu bitkiler grupları
3 1254630 Tohumlu bitki taksonlarının morfolojik özellikleri nelerdir?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek