Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO308 Biyokimya II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Canlıların yaşamındaki olumsuzlukların giderilerek sağlıklı bir canlı yaşamına temel oluşturabilmek için, yaşamsal olayların biyokimyasal temeli ve nedenlerini açıklamak amacı esas alınarak Yaşayan canlıların yapısal birimi olan hücrelerimizin "genel yapı ve moleküler organizasyonu" temeli üzerine kurulmuş canlılık olaylarının,Canlı içerisinde kimyasal kurallar çerçevesinde gerçekleşmesi aşamaları,bu aşamaların kontrolü ve denetimi ile metabolik bozuklukların tanısı ve giderilebilme yöntemleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Emine DIRAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gözükara E M.Biyokimya Cilt I-II, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Türkiye. -Lehninger A L. Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Zubay G. Biochemistry, W.C.Brown Communications Inc.USA. -Stryer L. Biochemistry, W.H.Freeman and Comp. NewYork, USA. -Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson D.J. Molecular Biology of the cell, Garland Publishing, NewYork, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal Termodinamik ve termodinamiğin prensipleri, Metabolizma ve enerji taşınma yolları, Karbonhidrat metabolizması, Glikolizis ve sitrik asit döngüsü, Elektron taşıma sistemleri, Nükleikasitler ve nükleoprpteinler, Pürürin ve Pirimidin biyosentezi, Lipidler ve yasğasitlerin oksidasyonu, Aminoasitlerin biyosentezi ve oksidasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
11 Soru-Yanıt 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Termodinamik -Termodinamiğin prensipleri ve Biyokimyasal Reaksiyonlardaki Enerji KİMYASAL TERMODİNAMİK.pptx
2 Metabolizma ve Enerji taşıma yolları METABOLİZMA .pdf
3 Besinlerin Absorbsiyonu (Emilimi) ve Metabolik harita KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Besinlerin Absorbsiyonu).pdf
4 Karbohidrat metabolizması -Glukozdan glikojen sentezi (Glikogenesis) -Glikojen Yıkımı (Glikogenolizis) KARBONHİDRAT METABOLİZMASI( Glikojen Senez ve Yıkımı).pdf
5 Glikojen sentez ve yıkımının düzenlenmesi 5.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI( Glikojen Sentez ve Yıkımının düzenlenmesi).pdf
6 Glikolizis ve Hekzozların Katabolizması -Glikolizisin enzimatik aşamaları ve kontrolu. 6.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Glikolizis).pdf
7 Aerobik Solunum Sitrik Asit (TCA) döngüsü(Krebs Döngüsü) 7.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Kreps döngüsü).pdf
8 Oksidatif Fosforilasyon Farklı hücrelerde Glukozun oksidasyonu ve Enerji verimi 8.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI (=Oksidatif Fosforilasyon).pdf
9 Pentoz Fosfat Metabolik Yolu Metabolizma açısından önemi, enzimatik aşamalar ve kontrolu 9.KARBONHİDRAT METABOLİZMASI(Glioksilat Döngüsü, Pentoz Fosfat Yolu).pdf
10 Ara Sınav
11 Nükleik Asitler ve Nükleoproteinler
12 Pürin Pirimidin Biyosentezi ve Metabolizmasına genel bakış
13 Amino Asitlerin biyosentezi ve Oksidasyonu Fotosentez'e biyokimyasal bakış.
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1342039 Sağlıklı bir yaşam ortamında Anabolizma ve Katabolizma arasındaki dengenin sağlanması için gerçekleşen olayların moleküler açıklaması
2 1342040 Dengeli bir yaşam için hücresel denetim sistemlerinin öneminin kavranması
3 1342041 Farklı canlılardaki farklı hücre tiplerinde gerçekleşen metabolik olayların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve Türler arasındaki yaşam uyumunun açıklanması
4 1342042 Canlının en küçük birimi olan hücrenin yapısında gerçekleşen kimyasal olayları öğrenmek,Canlıların yapısındaki hiyerarşik düzeni öğrenmek
5 1342043 Metabolizma ve yaşam için önemi
6 1342044 Canlı yaşamında Anabolik ve katabolik olaylar ve enerji bilançosu

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 4 4
3 5 4 4
4 5 4 4
5 5 4 4
6 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek