Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO316 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Damarlı özellikle tohumlu bitki taksonlarının tayinini öğrenmek Damarlı özellikle tohumlu bitkilerin taksonomik kurallarını ve sistematik bir düzen içinde tanıtılması Damarlı(Vasküler) bitki taksonlarının tayininde kullanılan terimlerin öğrenilmesi Damarlı özellikle tohumlu bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan taksonomik kategoriler ve bunların tanımı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Davis, PH. Heywood, VH. Principles of Angiosperm Taxonomy. dinburgh and London 2- Engin A. (2000).Tohumlu Bitkiler Sistematiği. OMÜ, Eğitim Fak. 3- George H. M. Lawrence, Taxonomy of Vascular Plants. The Macmillan Company:Newyork 4- Karaer F. (2000)Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Laboratuvar kitabı, . Amasya (Basılmamış Ders Notu) 5- Özcan S, (1998)Tohumlu Bitkiler Sistematiği , Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları. 6- Simpson MG. ( 2012). Bitki sistematiği,Çeviri Edit Z. Aytaç

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tayin anahtarı kullanımı, Gymnospermae,(Açık tohumlu) ve angispermae (kapalı tohumlu) ait bitki taksonlarının tayininin uygulamalı olarak öğrenilmesi Angiospermae'lardan dicotyledoneae(Dikotil) ile monocotyledoneae(Monokotil)'ların tayininin uygulamalı olarak öğrenilmesi Vasküler bitki taksonlarının tayininde kullanılan terimlerin öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
5 Derse Katılım 12 5 1
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
7 Laboratuvar 1 5 1
9 Problem Çözümü 1 5 1
10 Tartışma 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 5 1
14 Gözlem 1 5 1
20 Rapor Hazırlama 1 5 1
21 Rapor Sunma 1 5 1
22 Proje Hazırlama 1 5 1
23 Proje Sunma 1 5 1
29 Bireysel Çalışma 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
9 Problem Çözümü 1 2 2
10 Tartışma 1 2 2
11 Soru-Yanıt 1 2 2
14 Gözlem 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tayin anahtarı kullanımı Tayin çalışmalarında kullanılan terimlerin öğrenilmesi. Bitki örneklerini toplanma kuralları ve toplanan örneklerin saklanılması Gymnospermae taxonlarının tayini,
2 Familya tayin anahtarı kullanımı. Ranales, Malvales, Geraniales ordolarına ait Ranunculaceae, Malvaceae, Geraniaceae, Linacae ve Euphorbiaceae familyası cinslerinin tayini
3 Familya tayin anahtarı kullanımı. Guttiferales ve Papaverales ordolarına ait Cistaceae, Papveraceae, Brassicaceae,,Salicaceae familyası cinslerinin tayini
4 Familya tayin anahtarı kullanımı.Caryophyllales ordosuna ait Caryophyllaceae, Polygonaceae, Amaranthaceae (Chenopodiaceae), familyası cinslerinin tayini
5 Familya tayin anahtarı kullanımı. Primulales, Gentiales ordolarına ait Oleaceae, Gentianaceae,,Apocynaceae, familyası cinslerinin tayini
6 Familya tayin anahtarı kullanımı. Polemoniales ordosuna ait Convolvulaceae,, Solanaceae,,Boraginaceae familyası cinslerinin tayini
7 Familya tayin anahtarı kullanımı. Scrophullariales, ordosuna ait Scrophullariaceae, Lamiaceae, Plantaginaceae familyası cinslerinin tayini
8 Familya tayin anahtarı kullanımı. Rosales ve Sapindales ordolarına ait Rosaceae,, Crassullaceae, Saxifragaceae Fabaceae (Leguminosae) Betulaceae familyası cinslerinin tayini
9 Familya tayin anahtarı kullanımı. Umbellales, Rubiales ordolarına ait Apiaceae(Umbelliferae), Caprifoliaceae (Dipsaceae) Rubiaceae familyası cinslerinin tayini
10 Ara sınav
11 Familya tayin anahtarı kullanımı. Campanulales ve Asterales ordolarına ait Campanulaceae, Asteraceae familyası cinslerinin tayini
12 Familya tayin anahtarı kullanımı. Liliales, Irıdales ordolarına ait Liliaceae, Irıdaceae, Amaryllidacea, Colchiaceae Asparagaceae familyası cinslerinin tayini
13 Familya tayin anahtarı kullanımı. Graminales ordosuna ait Poaceae, familyası cinslerinin tayini
14 Familya tayin anahtarı kullanımı. Orchidales ordosuna ait Orchidaceae familyası cinslerinin tayini
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254623 Tohumlu bitkilerin sınıflandırılmasıyla ilgili taksonomik prensipler öğrenmek.
2 1254624 Tohumlu bitki taksonlarının tayinini öğrenmek
3 1254625 Gymnospermae ve Angiospermae taksonlarının tayini
4 1254626 Bitki tayininde kullanılan terimlerin öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4
3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek