Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO320 Bitki Fizyolojisi Lab. 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Bitki hücresinin kimyasal bileşenleri, organik asitler ve bazlar, suyun canlılar ve bitki için önemi, Hücreye göre çözeltiçeşitleri, zarların geçirgenliği ve önemi, Bitkilerde su alınması ve iletilmesi, osmotik olaylar,Bitkilerde beslenme, Bitki toprak ilişkileri, Organik madde taşınımı,Bitkilerde su kaybı olayları (Transpirasyon, gutasyon,eksüdasyon,Fotosentez , Kemosentez, solunum, Absisyon, senesens, dormansi, bitki hormonları, Çimlenme, meyve oluşumu ve olgunlaşması, yaprak ve gövde gelişimi,Bitkilerde hareket, Bitkilerde stres,Bitki ve toprak ilişkileri ile ilgili uygulamalar ve deneyler yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.Tohit GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

Bitki Fiyolojisi

Dersin İçeriği

Bitki hücresinin kimyasal bileşenleri, organik asitler ve bazlar, suyun canlılar ve bitki için önemi, Hücreye göre çözeltiçeşitleri, zarların geçirgenliği ve önemi, Bitkilerde su alınması ve iletilmesi, osmotik olaylar,Bitkilerde beslenme, Bitki toprak ilişkileri, Organik madde taşınımı,Bitkilerde su kaybı olayları (Transpirasyon, gutasyon,eksüdasyon,Fotosentez , Kemosentez, solunum, Absisyon, senesens, dormansi, bitki hormonları, Çimlenme, meyve oluşumu ve olgunlaşması, yaprak ve gövde gelişimi,Bitkilerde hareket, Bitkilerde stres,Bitki ve toprak ilişkileri

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak