Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO322 Biyokimya II Lab. 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı,Biyokimya I Lab. dersinde başlanılan çalışmalar temel alınarak öğrencilere Biyokimya laboratuarını tanımak,düzenlemek ve tanıtmak, bu çerçevede Deneysel Biyokimyada Kullanılan Temel teknikleri ve uygulamalarını öğretmektir.Bu yarıyılda daha çok insan biyokimyası ağırlıklı deneysel çalışmalar sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulama alanında kullanılmasını ve Canlılarda Gerçekleşen Kimyasal olayların biyokimyasını anlamaları sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine Dıraman

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Lehninger A L .Principles of Biochemistry, Worth Publishers, USA. -Eikeren P. Guide to Lehninger’s Principles of Biochemistry with solution to Problems, G Worth Publishers, USA. -Clark M C., Switzer R J. Experimental Biochemistry, W.H.Freeman and Company San Francisco, USA. -Stenesh J. Experimental Biochemistry, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts. -Bohinski C R. Modern Concepts in Biochemistry, Allyn and Bacon Inc., Massachusetts. -Atalay A. Deneysel Biyokimya, H.Ü.Fen Fakültesi Yayınları, Ders Kitapları Dizisi : 5,Ankara,Turkey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Deneysel Biyokimyanın temel ilkeleri; Karbonhidratlarla ilgili nitel testler; Hidrojen iyon aktive ölçümü, pH'nın indikatörlerle ölçülmesi, Zayıf asitlerin potansiyometrik (pHmetre ile) titrasyonu, Spektrofotometrenin esasları, spektrometrik ölçümler, Katalaz aktivitesinin Ölçülmesi; İdrarın Fiziksel özellikleri, Kanın tamponlanması, Fare karaciğerinden glikojen eldesi, Canlı sistemlerden DNA elde için yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tamponlar ve Çözelti konsantrasyonları Deneysel Biyokimyanın Temel İlkeleri
2 Besin maddelerinde organik madde aranması
3 Karbohidratlarla ilgili nitel testler
4 Sulu Çözeltilerde Hidrojen İyonu Aktivitesinin ölçülmesi -pH nın İndikatörler kullanılarak ölçülmesi
5 Zayıf Asitlerin Potansiyometrik (pH metre ile )Titrasyonu
6 Spektrofotometrenin Esasları
7 Fenol Red'inAbsorbsiyon spektrumunun çıkarılması
8 Fenol Red'in Pka'sının spektrofotometrik olarak ölçülmesi
9 Katalaz Aktivitesinin Ölçülmesi
10 Ara Sınav
11 İdrarın Fiziksel Özellikleri
12 Kanın Tamponlanması
13 Fare Karaciğerinden Glikojen Elde Edilmesi
14 Canlı Sistemlerden DNA Elde edilmesi için yöntemler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1344532 İnsanlar ve farklı canlılardan alınan hücresel örneklerde biyolojik aktivite test etmek
2 1344533 Çözelti konsantrasyonları ve M, N ve % çözelti hazırlama yöntemleri
3 1344534 İnsan biyokimyası ile ilgili verilerin değerlendirilmesini kavramak
4 1344535 Yaşamsal aktivitelerin bozulmasına neden olan etkenlerin tanınması ve tedavi yollarının moleküler açıklamasının kavranması
5 1344536 İnsan ve farklı canlılardan alınan biyolojik örneklerde değişik metabolizma ürünlerinin varlığı ve aktiviteleri konusunda bilgi edinme
6 1344537 Değişik besin maddelerinde yer alan Biyomoleküllerin belirleme yöntemlerini açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 4 4
3 5 4 4
4 5 4 4
5 5 4 4
6 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek