Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO312 Biyolojide Temel Kavramlar 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin biyolojideki temel kavramları daha kalıcı ve anlamlı şekilde öğrenmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Duit, R., & Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International journal of science education, 25(6), 671-688. Duit, R., Treagust, D., & Widodo, A. (2008). Teaching science for conceptual change: Theory and practice. In International handbook of research on conceptual change (pp. 629-646). Routledge. Chi, M. T., Slotta, J. D., & De Leeuw, N. (1994). From things to processes: A theory of conceptual change for learning science concepts. Learning and instruction, 4(1), 27-43. Vosniadou, S. (1994). Capturing and modeling the process of conceptual change. Learning and instruction, 4(1), 45-69. Pintrich, P. R., Marx, R. W., & Boyle, R. A. (1993). Beyond cold conceptual change: The role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change. Review of Educational research, 63(2), 167-199. Limón, M. (2001). On the cognitive conflict as an instructional strategy for conceptual change: A critical appraisal. Learning and instruction, 11(4), 357- 380. Yakışan, M. (2013). THE ALTERNATIVE CONCEPTIONS OF PRESERVICE TEACHERS CONCERNING THE STATUS OF ORGANELLES DURING CELL DIVISION. Journal of Baltic Science Education, 12(6). Yürük, N., Selvi, M., & Yakışan, M. (2011). Üstkavramsal öğretim etkinliklerinin biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkilerle ilgili kavramsal anlamaları üzerindeki etkisi [The effect of metaconceptual teaching activities on pre-service biology teachers’ conceptual understanding about seed plants]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 447-464. Yakışan, M., Selvi, M., & Yürük, N. (2007). Biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkiler hakkındaki alternatif kavramları. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 60-78.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyoloji konuları içerisinde zor öğrenilen kavramlar, kavram yanılgıları, kavram yanılgılarının kökeni, kavramsal değişim yaklaşımları, kavram öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı. Kavram nedir? Kavram öğretimi
2 Kavram yanılgısı Nedir? Biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
3 Biyoloji konularındaki kavram yanılgıları
4 Biyolojideki kavram yanılgılarının nedenleri
5 Bitkilerle ilgili temel kavramların öğretimi
6 Hücre konusundaki, madde taşınmaları ile ilgili kavram yanılgıları ve Kavramsal değişim yaklaşımları
7 Hücre konusundaki, madde taşınmaları ile ilgili kavram yanılgıları ve Kavramsal değişim yaklaşımları
8 Ara sınav
9 Hücre bölünmeleri konusundaki temel kavramların öğretimi
10 Hücre bölünmeleri konusundaki temel kavramların öğretimi
11 Protein sentezi ile ilgili temel kavramların öğretimi
12 Genetik konusu ile ilgili temel kavramların öğretimi
13 Genetik konusu ile ilgili temel kavramların öğretimi
14 Fotosentez ile ilgili temel kavramların öğretimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110278 Öğrenciler biyolojide zor öğrenilen kavramların farkında olur
2 1110279 Öğrenciler biyolojideki kavramsal yanılgıların farkına varırlar.
3 1110280 Öğrenciler biyoloji konularında kavram yanılgılarının oluşum nedenlerini sorgularlar ve öğrenciler nasıl kavramsal bir değişiklik yapılacağını kavrarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3
2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek