Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO403 Omurgalılar I 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Kordalı (Omurgalı) hayvanlar hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Savaş YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuru, M. 2011. Omurgalı Hayvanlar, Palme Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara, 841 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, Kordalıların genel özellikleri, kökeni ve alt sistematik grupları, İlkel kordalılar (Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata), Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlılar), Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ), Osteichthyes (Kemikli Balıklar), Amphibia (İki Yaşamlılar)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 27 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi HAFTA-1.docx
2 Kordalıların Genel Özellikleri, Kökeni ve Alt Sistematik Grupları HAFTA-2.docx
3 İlkel Kordalılar (Protochordata=Acrania) HAFTA-3.docx
4 Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlılar) HAFTA-4.docx
5 Cyclostomata (Yuvarlak Ağızlılar) HAFTA-5.docx
6 Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ) HAFTA-6.docx
7 Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ) HAFTA-7.docx
8 Chondrichthyes (Kıkırdaklı Balıklar ) HAFTA-8.docx
9 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-9.docx
10 Vize Sınavı HAFTA-10.docx
11 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-11.docx
12 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-12.docx
13 Osteichthyes (Kemikli Balıklar) HAFTA-13.docx
14 Amphibia (İki Yaşamlılar) HAFTA-14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295587 Hayvanların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi ile ilgili teorik bilgiye sahiptir.
2 1295588 Kordalı canlıların temel özelliklerini bilir.
3 1295589 Omurgalı hayvanlar ve genel özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
4 1295590 Omurgalı hayvanların doğa ve insanlar için önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek