Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO415 Omurgalılar I Lab. 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Balıkların genel morfolojisi, metrik ve metristik özelliklerinin anlatılarak, balık türlerinin nasıl tayin edileceğinin ve hangi özellikleriyle birbirlerinden ayrıldığının öğrencilere gösterilmesi, Amphibia türlerinin sistematik yerlerinin belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. NAZMİ POLAT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Geldiay, R., Balık, S., 1988. Türkiye Tatlısu Balıkları. E.Ü.Fen Fak. Kitaplar Serisi no:97,E. Ü. Basımevi, Bornova, İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Genel balık şeklinin çizilerek, çizim üzerinde bir balıkta bulunan yapıların gösterilmesi, Balıklarda bulunan kuyruk şekilleri, ışın çeşitleri, pul çeşitleri, vücut şekilleri, ağız konumları, ventral yüzgeçlerin pektorallere göre konumlarının belirtilmesi, Balıklarda Büyüme ve Yaş Tayini, Yaş Tayini Metodları, Çeşitli kıkırdaklı ve kemikli balık örneklerinin çalışılması, Amphibia sınıfının genel özellikleri ve sistematik karakterleri, Çeşitli Amphibia sınıfı üyelerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel balık şeklinin çizilerek, çizim üzerinde bir balıkta bulunan yapıların gösterilmesi 1. HAFTA.pptx
https://www.biyologlar.com/baliklarda-vucut-yapisi-ve-yuzgec-tipleri
2 Balıklarda bulunan kuyruk şekilleri, ışın çeşitleri, pul çeşitleri, vücut şekilleri, ağız konumları, ventral yüzgeçlerin pektorallere göre konumlarının belirtilmesi 2. HAFTA.pptx
3 Balık örnekleri üzerinde kuyruk şekilleri, ışın çeşitleri, pul çeşitleri, vücut şekilleri, ağız konumları, ventral yüzgeçlerin pektorallere göre konumlarının öğrenciler 3. HAFTA.pptx
4 Raja clavata (vatoz) ve Squalus acanthias (mahmuzlu camgöz) türlerine ait numunelerin çalışılması 4. HAFTA.pptx
5 Balıklarda Büyüme ve Yaş Tayini, Yaş Tayini Metodları 5. HAFTA.docx
6 Acipencer stellatus (Mersin Balığı), Cyprinus carpio (Sazan), Scardinius erytrophthalmus (Kızılkanat), Capoeta tinca (Siraz), Tinca tinca (kadife) türlerine ait numunelerin çalışılması 6. HAFTA.pptx
7 Clarias lazera (Karabalık), Siluris glanis (Yayın Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 7. HAFTA.pptx
8 Salmo trutta (Alabalık), Sander lucioperca (Sudak), Esox lucius (Turna Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 8. HAFTA.pptx
9 Psetta maxima (Kalkan), Pleuronectes flesus (Dere Pisi), Solea lascaris (Dil Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 9. HAFTA.pptx
10 vize
11 Merlangius merlangus (Mezgit), Trachurus trachurus (İstavrit), ürlerine ait numunelerin çalışılmasıTrigla lucerna (Kırlangıç balığı), Alosa fallax (tirsi), Gobius melanostomus (Kaya Balığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 11. HAFTA.pptx
12 Trigla lucerna (Kırlangıç), Alosa fallax (tirsi), Neogobius melanostomus (Benekli kayabalığı) türlerine ait numunelerin çalışılması 12. HAFTA.pptx
13 Mullus barbatus (Barbun), Pomatomus saltatrix( Çinekop), Belone belone (Zargana) türlerine ait numunelerin çalışılması 13. HAFTA.pptx
14 Amphibia türlerinin genel özelliklerinin anlatılması, çeşitli örnekler üzerinden uygulamaların gerçekleştirilmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295744 Omurgalı canlı sınıflarını birbirlerinden ayırt edebilir.
2 1295745 Omurgalı canlı türlerinin sistematik yerlerinin nasıl belirleneceğini tespit ederler
3 1295750 Genel bir balık şekli çizebilir ve üzerinde kısımlalrını gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 3
2 1 2 4 3
3 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek