Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO412 Omurgalılar II Lab. 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Reptilia ve Aves, Mammalia örneklerinin genel morfolojilerinin ve özelliklerinin anlatılması, Türkiye’de yayılış gösteren türlerin özelliklerinin açıklanarak öğrencilerin bu konular hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nazmi POLAT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kuru, M., 1999. Omurgalı Hayvanlar. 5. Baskı.Palme Yayıncılık, Ankara. 2.Atatür, M. K., Kaya, U., 2002. Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi. E.Ü. Fen Fak.Ders Kitapları Serisi No:180, E.Ü.Ege Meslek Yüksek Okulu Basınevi, Bornova, 3.Uğurlu, S., Polat, N.,2007.Samsun İli Tatlı Su Balık Faunası

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Reptilia sınıfı üyeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, Folidosis Karakterleri, Reptilia ve Aves, Mammalia örneklerinin genel morfolojilerinin ve özelliklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reptilia sınıfı üyeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, Folidosis Karakterleri 1. HAFTA.pptx
2 Reptilia sınıfı üyeleri hakkında genel bilgilerin verilmesi, Folidosis Karakterleri 2. HAFTA.pptx
3 Testudo graeca(Adi Tosbağa), Emys orbicularis (Su Kaplumbağası) numunelerinin incelenmesi 3. HAFTA.pptx
4 Laudakia stellio (Dikenli Keler), Chamaeleo chamaeleon (Bukalemun), 4. HAFTA.pptx
5 Blanus strauchi (Kör kertenkele), Hemidactylus turcicus (Geniş Parmaklı Keler) numunelerinin incelenmesi 5. HAFTA.pptx
6 Lacerta trilineata (İri Yeşil Kertenkele), Ophisops elegans (Tarla kertenkelesi), Lacerta saxicola (Trabzon Kertenkelesi) numunelerinin incelenmesi 6. HAFTA.pptx
7 Mabuya vittata (Şeritli Kertenkele), Chalcides ocellatus (Benekli Kertenkele) numunelerinin incelenmesi 7. HAFTA.pptx
8 Natrix tesellata (Su Yılanı),Eirenis modestus (Uysal Yılan), Typhlops vermicularis (Kör Yılan) numunelerinin incelenmesi 8. HAFTA.pptx
9 Kuşların genel özellikleri, Uçmayı kolaylaştıran yapılar, uçmanın dinamiği, Göç ve termal akım 9. HAFTA.pptx
10 VİZE
11 Kuş örneklerinin incelenmesi 11. HAFTA.docx
12 Kuş örneklerinin incelenmesi 12. HAFTA.docx
13 Erinaceus concolar (Kirpi), Hemiechinus auritus (Uzun Kulaklı Kirpi), Talpa Levantis (Köstebek), Allactaga elater (Arap Tavşanı) numunelerinin incelenmesi 13. HAFTA.pptx
14 Apodemus agrarius (Çizgili Orman Faresi), Neomys fodiens( Sivri Burunlu Su Faresi), Glis glis (Yedi Uyur),Dryoms nitedula (Ağaç Yediuyuru), Muscardinus auellararius (Fındık Faresi), Spalax leucodon (Kör Fare), Sciurus anomalus (Sincap) numunelerinin incelenmesi 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311781 Endemik türler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1311779 Omurgalı örneklerinin nasıl inceleneceğini öğrenir.
3 1311780 Türkiye’de yayılış gösteren türlerin özelliklerini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek